forest

CHỨNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG - FSC®

CHỨNG NHẬN FSC® (Forest Stewardship Council®)

CHỨNG NHẬN FSC® LÀ GÌ?

fsc

Hội đồng Quản lý Rừng™ (FSC®) là một tổ chức phi chính phủ độc lập được thành lập để đáp ứng mối lo ngại ngày càng tăng đối với nạn phá rừng.

Được thành lập vào năm 1993, ngày nay nó được công nhận trên toàn cầu về việc thúc đẩy chứng nhận rừng.

Chứng chỉ FSC® là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hỗ trợ quản lý rừng có trách nhiệm trên phạm vi toàn cầu.

Tất cả các lâm sản được chứng nhận FSC® đã được xác minh trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ - từ nguồn gốc đến điểm đến cuối cùng.

Việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận FSC® được liên kết với Tổ chức Chứng nhận Bureau Veritas SAS

AI CÓ THỂ LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN FSC®?

FSC® có hai loại chứng nhận riêng biệt dành cho nhà quản lý rừng hoặc công ty sử dụng lâm sản.

Chứng nhận của Bureau Veritas là một bên thứ ba độc lập được ASI công nhận để cung cấp cả chứng nhận về Quản lý rừng và Chuỗi cung ứng.

QUẢN LÝ RỪNG FSC®

Chứng chỉ quản lý rừng FSC® dành cho các công ty quản lý hoặc sở hữu tài nguyên rừng và muốn thiết lập và truyền đạt tính thực hành có trách nhiệm của họ tới người tiêu dùng.

Các nhà quản lý rừng muốn trở thành đơn vị được chứng nhận FSC® cũng phải đạt được Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC® để bán sản phẩm.

CHUỖI CHĂM SÓC RỪNG FSC®

Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC® dành cho bất kỳ công ty nào xử lý hoặc sử dụng lâm sản được chứng nhận FSC® (nhà sản xuất nội thất, nhà xuất bản, ngành công nghiệp bột giấy và tất cả các sản phẩm gỗ khác) để chứng thực truy xuất nguồn gốc và hợp pháp của gỗ và có thể sử dụng nhãn hiệu FSC® .

Trở thành Chuỗi chăm sóc rừng FSC® có nghĩa là khách hàng của bạn cũng có quyền sử dụng nhãn hiệu được chứng nhận FSC® trên các sản phẩm của họ, miễn là họ có giấy chứng nhận của riêng họ.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH CỦA CHỨNG NHẬN FSC® LÀ GÌ?

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI