pefc

CHƯƠNG TRÌNH
CHỨNG NHẬN 
RỪNG PEFC™ 

CHỨNG NHẬN PEFC™ 

CHỨNG NHẬN PEFC™  LÀ GÌ?

Chương trình chứng nhận rừng (PEFC) là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ quốc tế nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững được giám sát bởi chứng nhận của bên thứ ba độc lập.

PEFC™:

  • Có hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng gỗ để đảm bảo rằng sản xuất lâm sản tôn trọng các tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức
  • Là bằng chứng của niềm tin đối với khách hàng và người tiêu dung nhằm xác định sản phẩm từ các khu rừng được quản lý bền vững
  • Hoạt động như một hiệp hội của các tổ chức thực hiện các hệ thống chứng nhận rừng quốc gia phù hợp với điều kiện địa phương. PEFC™ đã được thưc hiện trên 30 hệ thống chứng nhận quốc gia và gồm hơn 230 triệu ha rừng được chứng nhận.

 

AI ĐƯỢC LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN PEFC™?

PEFC™ có hai loại chứng nhận riêng biệt cho các nhà quản lý rừng hoặc các công ty sử dụng lâm sản.

Đối với các công ty quản lý hoặc sở hữu tài nguyên rừng và muốn thiết lập và truyền đạt các thông lệ có trách nhiệm của họ tới người tiêu dùng.

Các nhà quản lý rừng muốn được chứng nhận PEFC™ cũng phải đạt được Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC™ để bán sản phẩm của họ.

Chuỗi cung ứng PEFC™ cho bất kỳ công ty nào phân phối hoặc sử dụng lâm sản được chứng nhận PEFC™ (các nhà sản xuất nội-ngoại thất, nhà xuất bản, ngành công nghiệp bột giấy và tất cả các sản phẩm gỗ khác) có thể truy xuất nguồn gốc, chứng minh xuất xứ gỗ hợp pháp từ rừng và có thể sử dụng nhãn PEFC™.

Trở thành chuỗi hành trình sản phẩm PEFC™ được chứng nhận có nghĩa là khách hàng của bạn cũng có quyền sử dụng nhãn PEFC™ trên lâm sản của họ.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH CỦA CHỨNG NHẬN PEFC™ LÀ GÌ?

Chứng nhận PEFC™ mang lại cho bạn những lợi ích quan trọng:

  • Cấp quyền truy cập vào thị trường hệ thống PEFC™
  • Mang đến niềm tin cho người tiêu dùng và khách hàng của bạn rằng sản phẩm của bạn đến từ các khu rừng được quản lý bền vững
  • Cho phép bạn áp dụng phương pháp quản lý rủi ro cho các quy trình mua sắm của mình và ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI