RESOURCES & PRODUCTION

NGUỒN TÀI NGUYÊN & SẢN XUẤT

ĐÓNG GÓP TRONG VIỆC BẢO VỆ HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA

BV Green line

THÁCH THỨC

Trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các công ty mong muốn có tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ hành tinh. Đạt được một tương lai không có carbon ròng (net- zero carbon) là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, việc thực hiện các kế hoạch hành động hiệu quả và đo lường được lượng khí thải carbon là những bước quan trọng để đạt được một tương lai bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, việc tuân thủ và đảm bảo sản xuất, lưu trữ và phân phối năng lượng mới bền vững hơn là điều rất quan trọng.

chuyên môn của bv

Bureau Veritas giúp các tổ chức giảm lượng khí thải carbon trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Chúng tôi cung cấp tất cả các phương thức để dẫn đến phát thải ròng bằng 0 thông qua hỗ trợ khách hàng xác minh, đo lường, chứng nhận và bù đắp lượng khí thải.

Tại BV, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc sử dụng các nguồn tài nguyên một cách có trách nhiệm để đảm bảo việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Các chuyên gia của chúng tôi giúp các tổ chức vượt qua những thách thức và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên bền vững.

Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng, có mặt ở các giai đoạn quan trọng của chuỗi sản xuất năng lượng tái tạo và thay thế. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình thiết kế, xây dựng và vận hành bền vững tài sản của họ như một phần của việc bảo vệ hành tinh.

  • CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG THAY THẾ 

- Các giải pháp cho vòng đời dự án năng lượng gió Onshore & offshore 
- Từ phát triển dự án đến quản lý tài sản điện mặt trời
- Ổn định lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo
- Đảm bảo Power-to-X, hydro và nhiên liệu sinh học

KHÁM PHÁ INFOGRAPHIC CỦA CHÚNG TÔI VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÁCH NHÌN VỀ HYDROGEN CỦA CHÚNG TÔI
KHÁM PHÁ INFOGRAPHIC CỦA CHÚNG TÔI VỀ HYDROGEN
KHÁM PHÁ SÁCH TRẮNG CỦA CHÚNG TÔI VỀ HYDROGEN

  • SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MỘT CÁCH BỀN VỮNG

- Giám sát thu hoạch của hoạt động kinh doanh nông nghiệp
- Canh tác chính xác
- Đánh bắt có trách nhiệm
- Giấy chứng nhận rừng TÌM HIỂU THÊM
- Ngăn ngừa ô nhiễm hàng hải

  • DẤU VẾT CARBON CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

- Giám sát dấu chân carbon TÌM HIỂU THÊM
- Xác minh tiết kiệm năng lượng
- Kiểm soát môi trường công nghiệp
- Kiểm tra và kiểm soát khí thải