office

HỆ THÔNG VĂN PHÒNG 

   VĂN PHÒNG                            ĐỊA CHỈ       THÔNG TIN LIÊN HỆ

 
Head Office

E-town 1 Building, 4th Floor, 364 Cong Hoa St.,Tan Binh Dist.,  Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tel: +84 28 3812 2196
Fax: +84 28 3812 7038

Marine HCMC Office

10th Floor, Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi St.,Dist 1., Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tel: +84 28 3827 9236
Fax: +84 28 3827 9239

HCM Testing Center (Lab)

95/6/27 Luong Dinh Cua, Binh An Ward,
Dist 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tel: +84 28 37402108 / 109
Fax: +84 28 37402107

Vung Tau Office

15th Floor, Petro Hotel, 9-11 Hoang Dieu St.,Ward 1, Vung Tau City, VietNam

 

Tel: +84 254 3513077 / 076
Fax: +84 254 3513078


Can Tho Lab

Lot #H2 40 - 42, Phu An Residence Area, Bui Quang Trinh St.,  Cai Rang Dist.,Can Tho City, Vietnam

 

Tel: +84 292 3734476
Fax: +84 292 3888788


Ha Noi Office

6th Floor, Hong Ha Center, 25 Ly Thuong Kiet St.,Hoan Kiem Dist.,
Hanoi City, Vietnam

 

Tel: +84 24 3934 3494
Fax: +84 24 3934 3493


Hai Phong Office

6th Floor, Room 603 TD Business Center, No.4 & 5, Lot 20A, Le Hong Phong St., Ngo Quyen Dist, Hai Phong City, Vietnam

 

Tel: +84 225 3569 619
Fax: +84 225 3569 316