Press release

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023- tăng trưởng mạnh mẽ; 
triển vọng phát triển năm 2024

Mar. 4 2024

NHỮNG CON SỐ CHÍNH NĂM 20231 

 • Doanh thu 5.867,8 triệu EUR cho cả năm 2023, tăng 8,5% về mặt hữu cơ và tăng 3,8% theo báo cáo (bao gồm tác động tích cực 0,6% từ phạm vi và tác động tiêu cực 5,3% từ biến động tiền tệ)
 • Trong quý IV, tăng trưởng doanh thu hữu cơ đạt 9,4%
 • Lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 930,2 triệu EUR, tăng 3,1% so với 902,1 triệu EUR vào năm 2022, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 15,9%, giảm khoảng 10 điểm cơ bản theo báo cáo và tăng 20 điểm cơ bản về mặt hữu cơ ở mức 16,2% (trong tổng số +c.50bps trong H2 2023)
 • Lợi nhuận hoạt động 824,4 triệu EUR, tăng 3,1% so với 799,3 triệu EUR năm 2022
 • Lợi nhuận ròng là 503,7 triệu EUR, tăng 7,9% so với 466,7 triệu EUR năm 2022
 • Lợi nhuận ròng sau điều chỉnh là 574,7 triệu EUR (EPS điều chỉnh là 1,27 EUR trên mỗi cổ phần), tăng 7,6% so với 533,9 triệu EUR vào năm 2022 và tăng 17,6% theo tỷ giá tiền tệ cố định.
 • Dòng tiền tự do 659,1 triệu EUR (11% doanh thu của Tập đoàn), tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 5,5% theo tỷ giá tiền tệ cố định, nhờ vào chính sách vốn đầu tư và quản lý vốn lưu động chặt chẽ.
 • Tỷ lệ nợ ròng/EBITDA sau điều chỉnh2 giảm xuống 0,92 lần tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với 0,97 lần năm ngoái
 • Cổ tức dự kiến là 0,83 EUR/cổ phần3, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trả bằng tiền mặt
   

ĐIỂM NỔI BẬT NĂM 2023

 • Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành mới và củng cố Ban Lãnh đạo hướng đến tham vọng tăng trưởng trong tương lai
 • Vượt mục tiêu tài chính năm 2023 ở tất cả các chỉ số
 • Hơn 80% danh mục đầu tư mang lại mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ ít nhất từ trung bình đến cao ở mức một chữ số hoặc hai chữ số nhờ động lực tốt trong quy trình bán hàng
 • Tăng trưởng mạnh mẽ ở các khu vực (Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á - Thái Bình Dương), vượt trội đáng kể so với nhiều thị trường truyền thống
 • Động lực mạnh mẽ được duy trì cho các giải pháp chuyển đổi năng lượng và bền vững trên toàn bộ danh mục đầu tư
 • Mua lại hai công ty liên kết nhằm đa dạng hóa hơn nữa Dịch vụ Hàng hóa Tiêu dùng, tăng thêm doanh thu hàng năm c. 28 triệu euro. Bao gồm ANCE, công ty hàng đầu ở Mexico về các sản phẩm Điện và Điện tử (doanh thu khoảng 21 triệu EUR)
 • Tiến triển tốt hướng tới đạt được các tham vọng CSR năm 2025; cam kết được một số cơ quan xếp hạng phi tài chính công nhận, bao gồm xếp hạng đầu tiên trong xếp hạng S&P Global 2023 (DJSI); mục tiêu phát thải khí nhà kính trung hạn được phê duyệt bởi Sáng kiến Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBTi)
   

TRIỂN VỌNG NĂM 2024;

Phát huy hệ thống bán hàng lành mạnh và phát triển vững chắc, nhu cầu cao của khách hàng đối với dịch vụ phục vụ “Nền kinh tế mới' và mức tăng trưởng thị trường cơ bản mạnh mẽ, Bureau Veritas đặt mục tiêu cho cả năm 2024:

 • Tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức từ trung bình đến cao ở mức 1 chữ số;
 • Cải thiện biên lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh theo tỷ giá tiền tệ cố định;
 • Dòng tiền mạnh, tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt trên 90%.

Tập đoàn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong H2 sẽ cao hơn H1 (với các mức tương đương mạnh hơn trong H1).

Bà Hinda Gharbi, Tổng Giám đốc điều hành, cho biết:
“Chúng tôi đã đạt được những kết quả rất khả quan vào năm 2023, phản ánh các nguyên tắc kinh doanh cơ bản vững chắc, hoạt động triển khai nhất quán và lấy khách hàng làm trung tâm trên toàn cầu. Chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng hữu cơ là 8,5%, tỷ suất lợi nhuận hữu cơ lành mạnh là 16,2% và thu nhập trên mỗi cổ phần kỷ lục là 1,27 EUR, tăng hơn 17% theo tỷ giá hối đoái không đổi.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp thế giới đã cống hiến và làm việc chăm chỉ để mang lại thành tích xuất sắc này.

Tôi cũng muốn cảm ơn các cổ đông đã luôn đồng hành. Nhờ dòng tiền và tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, Hội đồng quản trị đang khuyến nghị tăng cổ tức 8% so với năm ngoái.

Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể đưa Bureau Veritas lên mức hiệu suất và thành tích cao hơn. Danh mục đầu tư của chúng tôi gồm các ngành kinh doanh hàng đầu toàn cầu, thành tích thực hiện mạnh mẽ và khả năng tiếp cận các xu hướng tích cực lâu dài là những yếu tố đóng góp chính cho hiệu suất hiện tại của chúng tôi và là nền tảng tuyệt vời cho hiệu suất vượt trội trong tương lai.

Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ về các dịch vụ hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững, nhu cầu về tính toàn vẹn của tài sản, đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng chi tiêu cho phát triển năng lượng ít carbon. Cơ hội hiện tại của chúng tôi trong các lĩnh vực kinh doanh này là minh chứng cho động lực tăng trưởng bền vững. Tôi mong muốn được cập nhật thị trường với tầm nhìn và chiến lược mới của chúng tôi tại Ngày Thị trường Vốn vào ngày 20 tháng 3.

Năm 2024, chúng tôi kỳ vọng Bureau Veritas sẽ tiếp tục đạt tăng trưởng doanh thu hữu cơ mạnh mẽ, mở rộng biên lợi nhuận4 và tỉ lệ chuyển đổi dòng tiền.”

1 Alternative performance indicators are presented, defined and reconciled with IFRS in appendices 6 and 8 of this press release.
2 Ratio of adjusted net financial debt divided by consolidated EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, amortization and provisions), adjusted for any entities acquired over the last 12 months.
3 Proposed dividend, subject to Shareholders’ Meeting approval on June 20, 2024.
4 At constant currency.