sa8000

ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
VÀ CHỨNG NHẬN 
NGUỒN CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Sự thay đổi của các quy định và quyền lựa chọn của người tiêu dùng đang buộc các công ty phải đối mặt với tác động xã hội trong hoạt động kinh doanh của họ. Các tổ chức phải thể hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm đối với nguồn cung ứng lao động và vật liệu, và thực hành chuỗi cung ứng.

Trong những năm gần đây, các công ty có trách nhiệm xã hội và các thông tin tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đã ngày càng trở thành tâm điểm chú ý. Người tiêu dùng nhận thức được các tác động đạo đức và xã hội của việc mua hàng của họ và các công ty phải đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng đối với nguồn cung ứng và thực hành lao động của họ.

Chứng nhận của Bureau Veritas giúp bạn xác minh, chứng nhận và truyền đạt cách tiếp cận của bạn đối với trách nhiệm xã hội, thực hành kinh doanh có đạo đức và tìm nguồn cung ứng vật liệu có trách nhiệm. Các công ty có nguồn cung ứng bền vững và thông tin trách nhệm xã hội có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, nâng cao danh tiếng và tạo niềm tin giữa khách hàng, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

  trong tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội

 • THỂ HIỆN CAM KẾT

  thực hiện các hoạt động đạo đức với chứng nhận và giám định từ Bureau Veritas

 • CHỨNG MINH THỰC HÀNH TỐT

  cho nguồn nguyên liệu, tính toàn vẹn chuỗi cung ứng và thực hành lao động

 • XÂY DỰNG SỰ TIN TƯỞNG

  giữa người tiêu dùng, khách hàng và các bên liên quan với các tiêu chuẩn hàng đầu về trách nhiệm xã hội

Sedex và SMETA: Chứng minh thực hành chuỗi cung ứng có trách nhiệm

Sedex là một nền tảng hợp tác để chia sẻ dữ liệu tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm trên chuỗi cung ứng. SMETA đánh giá tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đối với các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng. Bureau Veritas cung cấp chứng nhận quốc tế cho các yêu cầu của SMETA.

AIM-PROGRESS: Xác minh nguồn có trách nhiệm

AIM-PROGRESS là một diễn đàn dành cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp hàng tiêu dùng nhằm thúc đẩy các hoạt động tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và hệ thống sản xuất bền vững. Tư cách thành viên, phụ thuộc khi hoàn thành đánh giá SMETA thành công, cho thấy tổ chức của bạn đánh giá cao sự xuất sắc về mặt đạo đức như thế nào.

SA8000: Thể hiện trách nhiệm xã hội

Chứng nhận SA8000 chứng thực cho một tổ chức Cam kết thực hành nơi làm việc có trách nhiệm xã hội. SA8000 dựa trên cách tiếp cận hệ thống quản lý và được trao cho các công ty đáp ứng các tiêu chí trách nhiệm xã hội nghiêm ngặt. Bureau Veritas cung cấp chứng nhận SA8000, giúp bạn chứng minh chất lượng tuân thủ xã hội cao nhất trong chuỗi cung ứng của bạn.

ISO 45001: Cải thiện an toàn sức khỏe làm việc

Chứng nhận ISO 45001: 2018 chứng tỏ rằng tổ chức của bạn đã triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Chứng nhận ISO 45001 của Bureau Veritas giúp doanh nghiệp đạt được nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật, và cải thiện hiệu suất OH&S.

Đánh giá trách nhiệm xã hội theo yêu cầu

Chứng nhận của Bureau Veritas cung cấp đánh giá tùy chỉnh và dịch vụ đánh giá của bên thứ hai để tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm. Các chuyên gia của chúng tôi kiểm toán các hoạt động kinh doanh và tìm nguồn cung ứng có đạo đức đối với các công ty. Chứng nhận có thể được cung cấp trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp đến nhà phân phối

SAFESUPPLY

Hơn bao giờ hết, các cơ quan quản lý, tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng đang rà soát các công ty cung ứng và thực hành chuỗi cung ứng thực phẩm. Nền tảng An toàn chuỗi cung ứng của Bureau Veritas giúp các doanh nghiệp đánh giá các nhà cung cấp của họ bằng cách cung cấp dữ liệu vĩ mô và thông tin do nhà cung cấp tạo thành một thuật toán mạnh mẽ để xếp hạng rủi ro của nhà cung cấp thông qua điểm số rủi ro cá nhân. Mỗi rủi ro là duy nhất cho mỗi nhà cung cấp và cũng được tùy chỉnh cho từng công ty thực phẩm phân tích chuỗi cung ứng của mình.

DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TÌM NGUỒN CUNG ỨNG TỐT HƠN

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY