khẩu trang

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CHO SẢN PHẨM KHẨU TRANG

AFNOR SPEC S76-001 – Khẩu trang – Hướng dẫn các yêu cầu tối thiểu dành cho sản xuất, kiểm nghiệm và sử dụng khẩu trang

AFNOR là ai?

Hiệp hội AFNOR hiện có 1,600 thành viên, có chức năng thiết lập và ứng dụng các giải pháp dựa trên nền tảng của các tiêu chuẩn tự nguyện có ứng dụng toàn cầu. Các thành viên của AFNOR đến từ các công ty có quy mô lớn nhỏ, các ngành nghề đa dạng, các hiệp hội người tiêu dùng, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan quản lý địa phương, các trường đại học và sứ mệnh của hiệp hội là kiến tạo các giải pháp tiên phong, phù hợp với các yêu cầu luật định và có thể áp dụng thực tiễn. Tham gia vào hiệp hội, các thành viên có thể cùng góp ý để thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện có tính thực hiện cao, hướng đến giá trị cải tiến, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

Vào ngày 27/03/2020, hiệp hội AFNOR đã ban hành AFNOR SPEC S76-001 “Masques barrières" hay còn gọi là “Barrier Masks”, một tiêu chuẩn thiết lập các yêu cầu cơ bản dành cho khẩu trang vải cho mục đích sử dụng trong cộng đồng. Tiêu chuẩn này đã dần được chấp thuận không chỉ trong phạm vi nước Pháp mà còn ở một số quốc gia Châu Âu khác.

Tiêu chuẩn kỹ thuật AFNOR SPEC S76-001 là gì?

AFNOR SPEC S76-001 cung cấp các yêu cầu cơ bản dành cho khẩu trang vải (không dùng cho mục đích y tế). Theo định nghĩa của tiêu chuẩn kỹ thuật này, khẩu trang vải được dùng cho những người khỏe mạnh, không có các triệu chứng về nhiễm khuẩn hoặc có tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm khuẩn. Các khẩu trang này không có tính bảo vệ như các khẩu trang y tế theo chuẩn EN 14683 hoặc khẩu trang chuyên dụng theo EN 149
 
Tại Pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật này được phê chuẩn bởi các bộ ban ngành và ban hành chính thức vào ngày 29/03/2020 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải. Mục đích của tiêu chuẩn là nhằm hướng đến chuẩn hóa các thiết bị bảo hộ cho người có sức khỏe tốt, đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa virus corona
Có thể tải tiêu chuẩn AFNOR Spec S76-001 tại https://masques-barrieres.afnor.org/ 

Các loại khẩu trang

  • Cat I – UNS 1: dành cho nhân viên làm việc thường xuyên trong môi trường có tiếp xúc đám đông (cảnh sát, nhân viên siêu thị, nhân viên ngân hàng…)
  • Cat II – UNS 2: dành cho nhóm nhân viên trong một cộng đồng, ít tiếp xúc với môi trường đám đông (nhân viên văn phòng, nhà kho…) 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉ tiêu thử nghiệm của khẩu trang

Các nhà máy có thể dựa vào quy chuẩn kỹ thuật của AFNOR để tiến hành sản xuất sản phẩm khẩu trang. Ngoài ra, tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng đề ra các chỉ tiêu thử nghiệm được khuyến nghị từ DGA (Hiệp hội may mặc Pháp) và IFTH (Viện dệt may Pháp). 

Tiêu chuẩn kỹ thuật AFNOR có được xem là quy định kỹ thuật của Châu Âu?
Kể từ 17/06/2020, theo yêu cầu khẩn cấp của Hội đồng Châu Âu, Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu đã tiến hành phiên họp thỏa thuận giữa các chuyên gia về Khẩu trang và ban hành thỏa thuận ở cấp độ Châu Âu – CWA 17553:2020 CWA 17553:2020 ‘Community face coverings – Guide to minimum requirements, methods of testing and use’. Tiêu chuẩn này đề ra các yêu cầu tối thiểu cho thiết kế, sản xuất và đánh giá sự phù hợp của khẩu trang dành cho người tiêu dùng, loại sử dụng một lần hoặc nhiều lần. Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu đã thiết lập tiêu chuẩn CWA dựa trên nền tảng tiếp cận của AFNOR

GIẢI PHÁP CỦA BUREAU VERITAS

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN THEO AFNOR S76-001

Đánh giá tại nhà máy

kt1kt1Dù là khẩu trang mang tính thời trang hay bảo vệ, nhà sản xuất phải chứng minh quy trình sản xuất phù hợp với các yêu cầu cụ thể như cơ sở hạ tầng, khu vực khử trùng, phòng sạch, lưu kho. Đánh giá viên của Bureau Veritas sẽ tiến hành xem xét nhà máy và quy trình sản xuất để xác nhận tính phù hợp của hoạt động sản xuất
Trong quá trình đánh giá tại nhà máy, đánh giá viên cũng sẽ thu thập mẫu sản phẩm để gởi về phòng kiểm nghiệm theo đúng quy trình 

Thử nghiệm

Dịch vụ thử nghiệm được thực hiện bởi LNE (Laboratoire National De Métrologie et D’essais). LNE là một trong 5 tổ chức thử nghiệm được phê duyệt đủ năng lực thực hiện thử nghiệm khẩu trang theo AFNOR S76-001 (tham khảo thêm danh mục các tổ chức thử nghiệm tại trang 35 của tiêu chuẩn AFNOR S76-001)
Thử nghiệm theo SPEC S76-001 bao gồm:

  • 6.2.1 – Kiểm tra trực quan
  • 6.2.2 – Độ thoáng khí của lớp vải khẩu trang 
  • 6.2.3 – Độ bền kéo đứt của quai đeo của khẩu trang
  • 6.2.4 – Trở lực hô hấp

Thử nghiệm được tiến hành trước và sau khi giặt.

NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM KHẨU TRANG - AFNOR SPEC S76-001 

TẠI ĐÂY