RAW ANIMAL FEED MATERIALS, SEEDS TESTING, INSPECTION & FUMIGATION

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG CHO MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT, HẠT GIỐNG

Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định, khử trùng và cấp chứng nhận tại mọi điểm trong chuỗi cung ứng; từ giám định hầm hàng đến giám sát xuất và dỡ hàng.

Bureau Veritas có mạng lưới chuyên gia đáp ứng được các yêu cầu dịch vụ theo các điều khoản hợp đồng hoặc các dịch vụ thiết kế riêng cho từng khách hàng. Các kết quả rõ ràng và ngắn gọn, phù hợp theo các tiêu chuẩn và chứng nhận Quốc tế được cung cấp bởi các nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

CÁC DỊCH VỤ PHÂN TÍCH, GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG CHO MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI, HẠT GIỐNG.

 • Giám sát trong suốt quá trình xuất và dỡ hàng.
 • Dịch vụ kiểm nghiệm.
 • Giám sát và lấy mẫu đối với vận tải đường bộ, đường sắt và sà lan.
 • Kiểm đếm và giám định chất lượng, số lượng
 • Lấy mẫu và niêm chì theo hợp đồng.
 • Giám định mớn nước.
 • Xông hơi khử trùng và kiểm soát dịch hại.
 • Đánh giá hàng hóa chất lượng hàng lưu kho, kiểm kê.
 • Giám định hàng tổn thất.
 • Kiểm tra truy xuất nguồn gốc.
 • Kiểm nghiệm chất lượng ngũ cốc và phân loại theo tiêu chuẩn.
 • Lấy mẫu và giám sát chất lượng trong suốt quá trình đóng gói và xếp hàng.
 • Đánh giá chất lượng và phân tích mẫu, kiểm tra xác nhận hàng hóa ngay sau khi cập cảng.
 • Đánh giá bền vững.

QUÝ KHÁCH CẦN THÊM THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI?