Image
fire

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Tư vấn thực tế và khoa học từ xa hoặc trực tiếp tại chỗ

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Với mối lo ngại ngày càng tăng về tác động xấu đến sức khỏe và môi trường của chúng ta từ các chất độc hại, một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và các nước châu Á khác đã ban hành luật pháp và hạn chế đối với một số chất độc hại. Những yêu cầu này ảnh hưởng đến một loạt các sản phẩm trong kinh doanh bán lẻ.

Ngoài ra còn có áp lực từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và thị trường cạnh tranh thay đổi để giảm sự tiếp xúc của người dùng và môi trường với các hóa chất khác nhau và xả thải gây nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường. Cũng như nhiều thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất đang phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý tổng chi phí chất lượng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, khả năng mở rộng và minh bạch cũng như kiến ​​thức cập nhật về quản lý hóa chất.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Bureau Veritas hỗ trợ nhiều dịch vụ chữa cháy trong việc đánh giá và quản lý các mối nguy hóa học và cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ trong các sự cố khi xảy ra tai nạn, sự cố tràn hoặc phát hành.

PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRA CHÁY NỔ

Một loạt các dịch vụ miễn phí của chúng tôi bao gồm thử nghiệm vật liệu chữa cháy, điều tra pháp y, đánh giá rủi ro hỏa hoạn và danh mục các khóa đào tạo toàn diện cho các dịch vụ chữa cháy trên toàn quốc.

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÒNG CHỐNG CHÁY VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Bureau Veritas đã hỗ trợ dịch vụ khẩn cấp và các tổ chức khác trong việc quản lý các tình huống và sự cố khẩn cấp một cách an toàn và hiệu quả trong nhiều năm.

Các cố vấn khoa học của chúng ta có kinh nghiệm lâu năm tham dự các sự cố và giúp các dịch vụ khẩn cấp giải quyết các vấn đề hiệu quả khi chúng xảy ra.

Chúng tôi có chuyên môn và kinh nghiệm để cung cấp tư vấn khoa học thực tế từ xa hoặc trực tiếp trên trang web.

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Ngoài các dịch vụ quản lý hóa học và khoa học lửa hoạt động, chúng tôi cung cấp đào tạo giúp nhân viên hiểu rõ hơn về quản lý hóa học và khoa học lửa.

Đào tạo này có thể được cung cấp trong lớp học cũng như thông qua các bài tập thực tế, trực tiếp.

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN TƯ VẤN TỪ NHỮNG CHUYÊN GIA VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI