Image
an toàn CN

AN TOÀN CÔNG NGHIỆP & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn đang đáp ứng tất cả các quy tắc, tiêu chuẩn và quy định có liên quan để giữ cho hoạt động của bạn an toàn và tài sản hiệu quả

DỊCH VỤ AN TOÀN & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO


Xác định rủi ro và đảm bảo mức độ an toàn quá trình cao nhất là điều cần thiết cho bất kỳ nhà máy công nghiệp trên bờ hoặc ngoài khơi nào - và không ai làm điều đó tốt hơn Bureau Veritas.

ĐẠT ĐƯỢC TUÂN THỦ VỚI DỊCH VỤ AN TOÀN & QUY ĐỊNH QUẢN LÝ RỦI RO

Tại thời điểm mà các hoạt động kiểm soát chất lượng và kiểm soát chất lượng chưa bao giờ cao hơn trong chương trình nghị sự, Bureau Veritas đang cố gắng đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các quy tắc, tiêu chuẩn và quy định có liên quan để giữ an toàn cho hoạt động của bạn và sản xuất tài sản.

Quản lý rủi ro công nghiệp là một phần cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi tự hào được biết đến như một nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ xác minh độc lập trong toàn ngành. Chúng tôi có ý thức rằng các dự án toàn cầu lớn cần hỗ trợ trên quy mô toàn cầu và để cung cấp điều này, chúng tôi có một mạng lưới các trung tâm kỹ thuật trải rộng trên toàn cầu.

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA TRONG DỊCH VỤ AN TOÀN & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, Bureau Veritas đã đóng một vai trò không thể thiếu trong sự phát triển của các dịch vụ rủi ro và an toàn. Chúng tôi có hơn 190 năm kinh nghiệm và là công ty hàng đầu thế giới về kiểm tra, kiểm tra và chứng nhận, chúng tôi đã điều chỉnh quy trình vận hành và phát triển các thông tin chuyên môn của nhân viên để đảm
Các dịch vụ của chúng tôi đã được thiết kế để xác định và đánh giá hiệu quả các loại rủi ro tiềm ẩn khác nhau có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình vận hành cơ sở của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh để giúp đạt được hiệu suất an toàn quy trình cần thiết cho nhà máy của bạn. bảo trình độ chuyên môn an toàn cao nhất trong ngành.

TÌM HIỂU DỊCH VỤ VỀ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN GIA AN TOÀN CÔNG NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI