eutr

QUY ĐỊNH VỀ GỖ CỦA LIÊN MINH
CHÂU ÂU - EUTR

Bureau Veritas Certification đã phát triển một hệ thống thẩm định được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của EUTR (Quy định về Gỗ của Liên minh Châu Âu), không hơn không kém, theo cách có hiệu quả về chi phí.

Hệ thống thẩm định chuyên dụng của chúng tôi đảm bảo bạn có thể nhập khẩu hoặc tiếp thị các sản phẩm từ rừng, gỗ và sản phẩm từ gỗ của bạn an toàn với kiến ​​thức mà bạn tuân thủ đầy đủ theo quy định của Châu Âu.

GIẤY CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS VIệT NAM ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

Đánh giá viên của chúng tôi đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp của bạn, dựa trên các quy trình kỹ thuật và chuyên môn địa phương.

Giải pháp của Bureau Veritas:

  • Tập hợp thông tin về loài, nơi khai thác và tính hợp pháp của sản phẩm gỗ
  • Xác minh và phân tích rủi ro bất hợp pháp
  • Xác định mức độ rủi ro và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro

Tất cả các thủ tục của chúng tôi có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ gánh nặng hành chính để bạn có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình.

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI