Press release

Bureau Veritas tự hào cấp dấu chứng nhận BV Mark cho công ty thời trang Elise

Nov. 9 2023

[Ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội] Bureau Veritas Consumer Products Services (‘Bureau Veritas’) đã công bố việc cấp Dấu Chứng nhận BV (BV Mark) cho Dòng sản phẩm ‘Elite’ của thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam ELISE (‘ELISE’), chứng nhận chất lượng sản phẩm.

BV Mark là chương trình Dấu Chứng nhận của Bureau Veritas, tận dụng các năng lực thử nghiệm toàn cầu sâu rộng để hỗ trợ các nhãn hàng khác biệt hóa sản phẩm và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. BV Mark được cấp cho các sản phẩm chứng minh chất lượng cao hoặc có tính năng đặc biệt sau khi được thử nghiệm và xác minh trong các phòng thí nghiệm của Bureau Veritas và trên nhiều sản phẩm khác nhau.

ELISE được cấp BV Mark trên toàn bộ Bộ sưu tập mới ra mắt của họ mang tên Elite về chất lượng sản phẩm được thể hiện bởi việc thử nghiệm rộng rãi các sản phẩm thông qua các yêu cầu nghiêm ngặt của Bureau Veritas trong phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

BV Marking

 Hình ảnh: Công ty thời trang Elise nhận chứng nhận BV Mark từ Bureau Veritas

Quần áo của ELISE đã được thử nghiệm trên nhiều yếu tố bao gồm độ bền màu, độ bền kéo, cũng như khả năng hoạt động ở mức độ cao để được cấp BV Mark. Dấu Chứng nhận được cấp có thể được dán lên sản phẩm của họ để cho thấy hiệu suất của họ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Bureau Veritas cũng đã tiến hành kiểm tra tại chỗ tại các cơ sở sản xuất của ELISE để xác minh mức độ đảm bảo chất lượng cao từ nhà máy đến cửa hàng.

Về Dấu Chứng nhận được cấp cho ELISE, Giám đốc Sản phẩm Toàn cầu của BV Mark, Lewis Bacon cho biết: “Tôi tự hào rằng chúng tôi đã cấp Dấu Chứng nhận BV Mark cho Elise và cấp chứng nhận tại Việt Nam khi quốc gia này phát triển thành một cường quốc sản xuất và nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Những Dấu Chứng nhận này được đưa ra sau một năm phát triển nhanh chóng của BV Mark, khi chúng tôi đã cấp Dấu Chứng nhận BV cho nhiều khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được giúp ELISE chứng minh cho khách hàng thấy chất lượng sản phẩm của họ.”

Về Dấu Chứng nhận được Bureau Veritas cấp, Giám đốc Điều hành của ELISE, Jude Suresh cho biết: “Chúng tôi rất vui được trở thành thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên nhận được Dấu chứng nhận BV Mark. Đây là sự khẳng định tin tưởng về cam kết của ELISE đối với chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng của chúng tôi. Hơn nữa, đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng tầm nhìn kinh doanh của ELISE, nâng cao vị thế của thời trang Việt Nam trên trường quốc tế và củng cố vị thế của chúng tôi như một công ty thời trang đa quốc gia trong khu vực.”

Để biết thêm thông tin về BV Mark, vui lòng truy cập BV Mark | Bureau Veritas CPS

Lưu ý: 12 Dấu Chứng nhận BV đã được cấp cho ELISE trên toàn bộ dòng sản phẩm ‘Elite’ của họ.

Thông tin liên hệ về truyền thông: Lewis Bacon, lewis.bacon@bureauveritas.com