csr audit

ĐÁNH GIÁ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Chuỗi cung ứng đang được xem xét kỹ lưỡng khi người khách hàng có xu hướng giữ các công ty thực hành trách nhiệm về điều kiện nơi làm việc. Bureau Veritas thực hiện đánh giá trách nhiệm xã hội độc lập theo tiêu chuẩn của ngành hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Ngày nay, điều quan trọng đối với các công ty là nhận thức được những gì đang xảy ra trong chuỗi cung ứng của họ và có các quy trình để quản lý rủi ro trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội là một yếu tố chính của đề xuất giá trị kinh doanh và thất bại trong vấn đề này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả tài chính và hình ảnh thương hiệu.

Bureau Veritas cung cấp đánh giá trách nhiệm xã hội độc lập để giúp các thương hiệu hiểu các vấn đề bền vững quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty được trang bị tốt hơn để giúp các nhà cung cấp của họ cải thiện, cũng như cung cấp báo cáo bền vững xã hội chính xác.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • NÂNG CAO NHẬN THỨC

  các rủi ro liên quan đến tuân thủ trách nhiệm xã hội

 • TẬN DỤNG DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC

  để tăng cường khả năng ra quyết định

 • NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

  cho một lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, năng suất hơn

 • LỢI ÍCH TỪ ĐÁNH GIÁ VIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  là nngười hiểu văn hóa, thực hành và các quy định

 • NÂNG CAO HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

  thông qua các phương thức truyền thông về quy trình sản xuất

Một cách tiếp cận phù hợp với chuỗi cung ứng của bạn

Bureau Veritas sử dụng nhiều tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội để đánh giá các nhà cung cấp, bao gồm đánh giá Quy tắc ứng xử của công ty và một loạt các tiêu chuẩn ngành. Để tạo điều kiện cho các phương pháp tùy chỉnh, chúng tôi đã phát triển một danh sách kiểm tra tuân thủ xã hội bao gồm xếp hạng và cho điểm. Danh sách kiểm tra này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn với các mô-đun bao gồm các vấn đề như chống hối lộ, bảo vệ dữ liệu và các chủ đề chung về môi trường, sức khỏe và an toàn. Kiểm toán trách nhiệm xã hội tùy chỉnh cũng được thực hiện bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra và mô hình xếp hạng do công ty phát triển.

SA8000: tiêu chuẩn chứng nhận trách nhiệm xã hội hàng đầu thế giới

Được thành lập vào năm 1997, tiêu chuẩn SA8000 giúp các tổ chức được chứng nhận cam kết đối xử công bằng với nhân viên. SA8000 đo lường hiệu quả xã hội trong tám lĩnh vực chính: lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe & an toàn, tự do lập hội và thương lượng tập thể, phân biệt đối xử, thực hành kỷ luật, giờ làm việc và tiền công. Nó được neo bởi một yếu tố hệ thống quản lý thúc đẩy cải tiến liên tục trong từng khu vực.

Đánh giá SMETA: phát triển các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trên toàn cầu

SMETA là một trong những định dạng đánh giá đạo đức được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. SMETA cung cấp phương pháp đánh giá đạo đức mạnh mẽ để hướng dẫn các công ty lựa chọn nhà cung cấp hoạt động một cách có đạo đức. Phương pháp bốn trụ cột của nó tạo điều kiện kiểm toán chất lượng cao xung quanh Lao động, Sức khỏe & An toàn, Môi trường và Đạo đức Kinh doanh. Các cuộc kiểm toán được thiết kế như một giải pháp hiệu quả về chi phí để các nhà cung cấp chia sẻ với bất kỳ khách hàng nào, tránh trùng lặp.

Tăng điều kiện làm việc trong các ngành công nghiệp quan trọng

Bureau Veritas hỗ trợ cải thiện liên tục về tuân thủ xã hội trên một loạt các ngành được xác định là quan trọng bởi các tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng. Chúng tôi cung cấp kiểm toán chuỗi cung ứng theo các tiêu chuẩn được phát triển bởi các cơ quan công nghiệp về hóa chất, kim loại và khoáng sản và dược phẩm. Để giải quyết các vấn đề về Sức khỏe & An toàn và nhân quyền trong ngành thời trang, Bureau Veritas thực hiện kiểm toán trách nhiệm xã hội bất ngờ trong giờ làm việc để đảm bảo các cơ sở sản xuất quần áo được đóng cửa.

3,000+đánh giá SMETA được Bureau Veritas thực hiện mỗi năm

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY