Security Audit Ship with Confidence

Đánh giá An ninh
- Dịch vụ đánh giá CTPAT

Quan hệ đối tác thương mại-Hải quan chống khủng bố (C-TPAT) nổi lên từ đống tro tàn của sự kiện 11/9 ở Mỹ. Các mục tiêu tập trung vào việc chống khủng bố, bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trong khi di chuyển thương mại xuyên biên giới một cách hiệu quả và an toàn hơn. Có nhiều khía cạnh khác nhau trong các yêu cầu bảo mật bao gồm nhân sự, cơ sở vật chất, kiểm soát truy cập, thủ tục, công nghệ thông tin, đào tạo và nhận thức về mối đe dọa, thùng chứa, v.v.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã ban hành Tiêu chí An ninh Tối thiểu mới gồm 12 chương cho chương trình C-TPAT, bổ sung ba chương mới về trách nhiệm và tầm nhìn an ninh, an ninh mạng và an ninh nông nghiệp, đồng thời tăng cường các yêu cầu cụ thể trong các chương khác, khóa đào tạo này sẽ bao gồm 12 phạm vi dưới đây:

 • Tầm nhìn và trách nhiệm bảo mật
 • Đánh giá rủi ro
 • Bảo mật đối tác kinh doanh
 • An ninh mạng
 • Phương tiện và công cụ an ninh giao thông quốc tế
 • Niêm phong an toàn
 • Bảo mật thủ tục
 • An ninh nông nghiệp
 • An ninh vật lý
 • Kiểm soát truy cập vật lý
 • An ninh cá nhân
 • Giáo dục, đào tạo và nhận thức

TẠI SAO LÀ BUREAU VERITAS?

 • Được công nhận: Là một trong số công ty được phê duyệt cho cuộc đánh giá An ninh CTPAT, BV có một đội ngũ trải qua quá trình đào tạo tiêu chuẩn hóa để thực hiện dịch vụ và chất lượng cao nhất. Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực an ninh cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một chương trình gồm các quy trình đã được chứng minh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 • Nguồn lực trên khắp thế giới: Mạng lưới quốc tế của chúng tôi bao phủ 1.400 địa điểm tại hơn 140 quốc gia, cho phép chúng tôi xác minh địa điểm sản xuất của nhà cung cấp một cách trực tiếp tại chỗ ở hầu hết các quốc gia tìm nguồn cung ứng. Ngoài ra, chúng tôi có thể thực hiện xác minh một cách nhanh chóng với khả năng xử lý kịp thời các truy vấn/báo cáo chính xác.
 • Tính chính trực và đạo đức: Nổi tiếng với các giá trị cốt lõi “Tính chính trực và đạo đức” và “Tính công bằng và độc lập”, chúng tôi KHÔNG KHOAN NHƯỢNG đối với những sai lệch so với Quy tắc đạo đức. Để phù hợp với danh tiếng này, chúng tôi vận hành chương trình đào tạo tích cực, năng động và liêm chính. Mục đích là để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, cũng như cung cấp cho các cơ quan xác minh, nhà máy và khách hàng những hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi về tính liêm chính.
ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN