SUSTAINABILITY SERVICES FOR HARDLINES

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TÍNH BỀN VỮNG

DÀNH CHO

SẢN PHẨM HARDLINES

Sản xuất và đáp ứng các mục tiêu bền vững mang lại rất nhiều thách thức cho ngành hàng Hardline, từ khâu tìm nguồn nguyên liệu, tìm keo và chất kết dính thân thiện với môi trường đến giảm tổng thể lượng khí thải carbon trong sản xuất, danh sách này rất nhiều và khó quản lý.

Tại Bureau Veritas, chúng tôi làm việc với rất nhiều nhà bán lẻ và nhà cung cấp toàn cầu để giúp họ hiểu và quản lý chuỗi cung ứng hoàn chỉnh của mình. Bằng kiến thức chuyên môn, chúng tôi có thể đưa ra các hướng dẫn với nhiều giải pháp để giúp bạn hoạt động bền vững hơn.

Chúng tôi đã phát triển một bộ công cụ giúp bạn dễ dàng định hướng các tùy chọn trở nên bền vững hơn, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN