Bên cạnh các yêu cầu bắt buộc về thử nghiệm hàm lượng chì và nickel, có rất ít các tiêu chuẩn tự nguyện cho việc đánh giá độ bền và đặc tính cơ lý của nữ trang. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất và bán lẻ hầu như có rất ít các phương pháp và dữ liệu để đánh giá độ bền và chất lượng sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Một khi đã không chắc chắn về các mục tiêu chất lượng, các nhà sản xuất và bán lẻ có thể phải đối mặt với nguy cơ thu hồi sản phẩm hoặc sự không hài lòng của người tiêu dùng, xấu hơn có thể làm tổn hại thương hiệu và danh tiếng.

Thử nghiệm cho nữ trang là việc đánh giá các đặc tính cơ lý của sản phẩm bên cạnh các yêu cầu bắt buộc của luật định liên quan.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

  • Các thử nghiệm bắt buộc có thể giúp xác định sản phẩm có thỏa các yêu cầu như hàm lượng chì trong sơn phủ theo 16 CFR 1303 hoặc CA Prop 65.
  • Các thử nghiệm cơ lý theo các tiêu chuẩn tự nguyện hoặc tùy chọn có thể giúp đánh giá các tình huống sử dụng thực tế.
  • Kết hợp thử nghiệm bắt buộc và tùy chọn có thể giúp khách hàng quản lý các rủi ro tốt hơn và giúp bảo vệ thương hiệu.
ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN