Stationery & Writing

Văn phòng phẩm là các sản rất thông dụng trong đời sống hàng ngày. Bureau Veritas cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho rất nhiều các loại văn phòng phẩm tiêu biểu như sau:

  • Sổ tay
  • Bút máy
  • Bút chì
  • Giấy ghi chú
  • Ghim bấm/dụng cụ bấm ghim
  • Bảng học sinh
  • Gôm/tẩy
  • Băng keo
  • … và nhiều sản phẩm khác

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng cho các sản loại văn phòng phẩm, bao gồm các dịch vụ đặc trưng để đáp ứng nhu cầu tương ứng của khách hàng. Chúng tôi xây dựng các quy trình thử nghiệm để giúp sản phẩm tuân thủ được các luật định và yêu cầu liên quan.

Bureau Veritas giúp khách hàng bảo vệ danh tiếng và thương hiệu.

NHỮNG DỊCH VỤ LIÊN QUAN

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

ĐÁNH GIÁ NHÀ MÁY

KIỂM ĐỊNH

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN