careers

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI 

ĐỂ LẠI DẤU ẤN CỦA BẠN

CLICK vào vị trí tương ứng để xem và download thông tin chi tiết

VỊ TRÍ BỘ PHẬN LOẠI ĐỊA ĐIỂM

AUDITOR (ISO 9001, 14001, 45001)

Chứng nhận Chính thức HN

PROJECT MANAGER

Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN

MEP SUPERVISOR

Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HCM

CONSTRUCTION MANAGER

Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HCM

CHIEF SUPERVISOR_SITE TEAM LEAD (MEP)

Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HCM
AUDITOR(NON-FOOD) Chứng nhận Chính thức HN
CIVIL ENGINEER Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE  Chứng nhận Chính thức HN
CIVIL ENGINEER (Finishing /Structural) Cơ sở hạ tầng & Xây dựng Dự án HN
ELECTRICAL SUPERVISOR Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
PROJECT MANAGER Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
Organic Auditor Chứng nhận Chính thức HCM

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI FANPAGE FACEBOOK: Bureau Veritas Vietnam để cập nhật những thông tin mới nhất.

NỘP CV CỦA BẠN NGAY CHO CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Lưu ý: Đơn đăng ký hợp lệ bao gồm đầy đủ thông tin và bản CV đính kèm của ứng viên.

CONTACT
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.