careers

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI 

ĐỂ LẠI DẤU ẤN CỦA BẠN

CLICK vào vị trí tương ứng để xem và download thông tin chi tiết

VỊ TRÍ BỘ PHẬN LOẠI ĐỊA ĐIỂM

AUDITOR (ISO 9001, 14001, 45001)

Chứng nhận Chính thức HN

FOOD AUDITOR

Chứng nhận Chính thức HN

TELESALES

Chứng nhận Chính thức HCM

FOOD TECHNICAL CS LEADER

Chứng nhận Chính thức HCM

WIND ANALYST

Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HCM
ADMINISTRATOR CUM CS Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
AUDITOR (NON FOOD) Chứng nhận Chính thức HN
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE  Chứng nhận Chính thức HN
CIVIL ENGINEER (Finishing /Structural) Cơ sở hạ tầng & Xây dựng Dự án HN
CUSTOMER SERVICE Chứng nhận Chính thức HN
ELECTRICAL SUPERVISOR Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
FOOD AUDITOR Chứng nhận Chính thức HN
HSE ENGINEER Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
PROJECT MANAGER Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
QUANTITY SUPERVISOR Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN
SURVEYING ENGINEER Năng lượng & Công trình tiện ích Dự án HN

ĐỂ GỬI CV VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Mr. Trần Đăng Khoa - Recruitment & Training Executive
Email: dang-khoa.tran@bureauveritas.com

HOẶC THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI FANPAGE FACEBOOK: Bureau Veritas Vietnam

NỘP CV CỦA BẠN NGAY CHO CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

CONTACT
Maximum 3 files.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.