careers

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI 

ĐỂ LẠI DẤU ẤN CỦA BẠN

CLICK vào vị trí tương ứng để xem và download thông tin chi tiết

VỊ TRÍ BỘ PHẬN LOẠI ĐỊA ĐIỂM

AUDITOR (ISO 9001, 14001, 45001)

Chứng nhận Chính thức HCM/HN

PROJECT MANAGER

Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN

MEP SUPERVISOR

Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (JAPANESE LANGUAGE REQUIRED) Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN
ELECTRICAL ENGINEER (JAPANESE LANGUAGE REQUIRED) Năng lượng & Công trình tiện ích Chính thức HN

AUDITOR 50K

Chứng nhận Chính thức HCM/HN

SA8000 AUDITOR

Chứng nhận Chính thức HCM/HN
FSC AUDITOR Chứng nhận Chính thức HCM/HN
SOCIAL AUDITOR Chứng nhận Chính thức HCM/HN
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE Chứng nhận Chính thức HCM/HN
13485 - MEDICAL DEVICE AUDITOR Chứng nhận Chính thức HCM/HN
AS9100 AUDITOR (AVIATION INDUSTRY) Chứng nhận Chính thức HCM/HN
TECHNICAL OFFICER Chứng nhận Chính thức HCM
Organic Auditor Chứng nhận Chính thức HCM/HN

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI FANPAGE FACEBOOK: Bureau Veritas Vietnam để cập nhật những thông tin mới nhất.

NỘP CV CỦA BẠN NGAY CHO CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Lưu ý: Đơn đăng ký hợp lệ bao gồm đầy đủ thông tin và bản CV đính kèm của ứng viên.

CONTACT
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.