SUSTAINABILITY SERVICES FOR SOFTLINES

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TÍNH BỀN VỮNG

DÀNH CHO

SẢN PHẨM SOFTLINES

Bền vững trong ngành thời trang, hàng dệt gia dụng và các sản phẩm liên quan đến vải nghĩa là có cách tiếp cận đối với việc tìm nguồn cung ứng, sản xuất và thiết kế nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thông qua các công nghệ mới và tiến bộ về vật liệu, hiện nay có rất nhiều lựa chọn thay thế để sản xuất các sản phẩm bền vững.

Tại Bureau Veritas, chúng tôi đã phát triển một bộ công cụ giúp bạn dễ dàng định hướng các lựa chọn để trở nên bền vững hơn, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN