tnxhfood

CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN YÊU CẦU VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CHO THỰC PHẨM

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận hướng tới bền vững dành cho ngành Thực phẩm và Nông sản bao gồm an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội.

sustainabilitys

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về trách nhiệm xã hội như:

  • ISO 26000: tiêu chuẩn này nhằm cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn liên quan đến trách nhiệm xã hội và có thể được sử dụng như một phần của các hoạt động chính sách công
  • Đánh giá trách nhiệm xã hội (SMETA): đánh giá đạo đức kinh doanh cho các thành viên Sedex (SMETA) là một trong những hình thức đánh giá đạo đức được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. SMETA là một phương pháp đánh giá, cung cấp tổng hợp các kỹ thuật đánh giá đạo đức thực hành tốt nhất.
  • GLOBAL G.AP IFA: tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu cho trang trại tích hợp
  • Tiêu chuẩn BAP: tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất 
  • ASC Farm: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản 

TÌM HIỂU THÊM DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN TỚI CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CHO THỰC PHẨM

TẠI ĐÂY