wheat

CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM TOÀN CẦU GFSI

Đạt được sự tuân thủ và mở rộng khả năng truy cập thị trường với bộ dịch vụ chứng nhận GFSI của Bureau Veritas.

Các nhà bán lẻ thực phẩm lớn đang ngày càng yêu cầu chứng nhận các tiêu chuẩn được GFSI công nhận.

gfsi

Sự phức tạp và tính chất toàn cầu của chuỗi cung ứng thực phẩm đang khiến việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Để giải quyết những thách thức này, ngày càng nhiều nhà bán lẻ yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được GFSI công nhận. Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) là một hiệp hội phi lợi nhuận gồm các chuyên gia trong ngành cam kết cải thiện an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị. GFSI phê duyệt một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bao gồm canh tác, đóng gói, lưu trữ và phân phối.

Bureau Veritas cung cấp dịch vụ chứng nhận và đánh giá cho một loạt các tiêu chuẩn được GFSI công nhận. Chứng nhận các tiêu chuẩn này cho thấy các nhà bán lẻ và người tiêu dùng tổ chức của bạn tuân thủ các thực hành tốt nhất về quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và cho phép bạn quản lý rủi ro an toàn thực phẩm tốt hơn.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • TĂNG LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

  bằng cách thể hiện cam kết của bạn với an toàn thực phẩm

 • XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO AN TOÀN THỰC PHẨM

  thông qua các biện pháp thực hành tốt nhất trong ngành

 • ĐẠT ĐƯỢC CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  với đánh giá thường xuyên để xác định sự không phù hợp

 • KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

  theo các quy định hiện hành

 • TỰ TIN THAM GIA VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

  với các chứng nhận theo yêu cầu của các nhà bán lẻ trên toàn thế giới

FSSC 22000

FSSC 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được chấp thuận bởi Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) dựa trên ISO 22000. Được yêu cầu bởi các nhà bán lẻ thực phẩm hàng đầu thế giới, chứng nhận FSSC 2000 giúp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của bạn. Bất kể vị trí của bạn trong chuỗi giá trị thực phẩm, nhóm chuyên gia an toàn thực phẩm toàn cầu của Bureau Veritas có thể đánh giá và chứng nhận tổ chức của bạn theo tiêu chuẩn FSSC 22000.

BRCGS và IFS: Đảm bảo an toàn và chất lượng

Danh tiếng thương hiệu thông qua các tiêu chuẩn An thực phẩm toàn cầu của Hiệp hội bán lẻ Anh (BRCGS) và tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) là các nhóm thương mại công nghiệp đã phát triển các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng thực phẩm. Nhiều nhà bán lẻ trên khắp Vương quốc Anh, Đức và Pháp yêu cầu chứng nhận BRCGS và IFS của các nhà cung cấp của họ. Chứng nhận các tiêu chuẩn này giúp bạn tiếp cận thị trường quốc tế, cải thiện mối quan hệ với các nhà phân phối và giảm rủi ro an toàn thực phẩm. Bureau Veritas được công nhận cung cấp các chứng nhận theo tiêu chuẩn BRCGS và IFS, bao gồm Tiêu chuẩn BRCGS về an toàn thực phẩm toàn cầu , Tiêu chuẩn BRCGS về vật liệu đóng gói và đóng gói toàn cầu, Tiêu chuẩn toàn cầu về lưu trữ và phân phối BRCGS, tiêu chuẩn IFS Food và tiêu chuẩn IFS Logistics

GLOBALG.A.P. và BAP: Chứng nhận trách nhiệm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Chứng minh rằng các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm với môi trường và xã hội với Bureau Veritas GLOBALG.A.P. và chứng nhận BAP. GLOBALG.A.P. là một bộ tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sản xuất thực phẩm được quốc tế công nhận, bao gồm cả nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. GLOBALG.A.P. chứng nhận thể hiện sự tuân thủ các Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP): an toàn thực phẩm, tính bền vững và phúc lợi cho công nhân và động vật. BAP (Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất) là chương trình chứng nhận duy nhất bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản, từ trại sản xuất giống và nhà máy thức ăn chăn nuôi, đến trang trại và nhà máy chế biến. Chứng nhận BAP thể hiện cam kết đối với trách nhiệm với môi trường và xã hội.

SQF

Chương trình Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQF) là chương trình chứng nhận chất lượng và an toàn thực phẩm được GFSI công nhận dựa trên các nguyên tắc của HACCP. SQF bao gồm tất cả các lĩnh vực của chuỗi giá trị thực phẩm, từ sản xuất và sản xuất chính, đến vận chuyển và phân phối. Mạng lưới đánh giá viên toàn cầu của Bureau Veritas có thể chứng nhận rằng các quy trình của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của SQF.

GFSI Global Market

Chương trình GFSI Global Market (Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu) là một chương trình tự nguyện hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn trong ngành công nghiệp thực phẩm trong việc phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả. Cách tiếp cận bốn giai đoạn của nó, bao gồm một số đánh giá, đặt các tổ chức trên con đường đi đến chứng nhận an toàn thực phẩm được GFSI công nhận. Bureau Veritas là nhà cung cấp được công nhận hoàn toàn các đánh giá Chương trình GFSI Global Market này.

XEM THÊM CÁC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN?

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI