brcpakaging

CHỨNG NHẬN BRCGS CHO VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

BRCGS đối với VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM: Tiêu chuẩn Toàn cầu về Vật liệu đóng gói được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng bằng cách cung cấp cơ sở chung cho việc chứng nhận các công ty cung cấp bao bì cho các nhà sản xuất thực phẩm.

TỔNG QUAN VỀ BRCGS

Ban đầu được phát triển và ban hành vào năm 2001, Tiêu chuẩn Toàn cầu về Vật liệu bao bì Đóng gói được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng bằng cách cung cấp cơ sở chung cho việc chứng nhận các công ty cung cấp bao bì cho các nhà sản xuất thực phẩm.

Tiêu chuẩn này đã được cập nhật định kỳ kể từ đó, để phản ánh tư duy mới nhất về an toàn sản phẩm và hiện đã được sử dụng trên toàn thế giới, không chỉ bởi các nhà sản xuất bao bì thực phẩm mà còn bởi các nhà sản xuất bao bì cho tất cả các ứng dụng ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn hiện cung cấp một khuôn khổ vững chắc cho tất cả các loại nhà sản xuất bao bì để hỗ trợ họ sản xuất vật liệu đóng gói an toàn và quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì sự tuân thủ pháp luật. Chứng nhận theo Tiêu chuẩn được nhiều chủ sở hữu thương hiệu, nhà bán lẻ, công ty dịch vụ thực phẩm và nhà sản xuất trên khắp thế giới công nhận khi đánh giá năng lực của các nhà cung cấp của họ. Để đáp ứng nhu cầu, Tiêu chuẩn đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ để tạo điều kiện cho các công ty sản xuất vật liệu đóng gói trên toàn thế giới thực hiện.

Tiêu chuẩn đã được phát triển để chỉ rõ các tiêu chí an toàn, chất lượng và hoạt động của sản phẩm phải có trong một tổ chức sản xuất bao bì để tổ chức đó thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng. Định dạng được thiết kế để cho phép cơ sở, hệ thống hoạt động và thủ tục của công ty được đánh giá theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn bởi bên thứ ba có thẩm quyền - tổ chức chứng nhận.

TIÊU CHUẨN BRCGS BAO GỒM 6 PHẦN: 

 • 1.CAM KẾT QUẢN LÝ CẤP CAO

  Để bất kỳ hệ thống quản lý chất lượng bao bì nào có hiệu quả, điều cần thiết là nhân viên quản lý phải nhận thức đầy đủ các yêu cầu và cam kết thực hiện.

 • 2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUY CƠ VÀ RỦI RO

  Cơ sở cho chương trình là phân tích nguy cơ và rủi ro hiệu quả dựa trên các nguyên tắc của hệ thống Codex Alimentarius được quốc tế công nhận và bao gồm phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
   

 • 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN SẢN PHẨM

  Đặt ra các yêu cầu đối với việc quản lý kỹ thuật chất lượng sản phẩm và thực hành vệ sinh, dựa trên các nguyên tắc của ISO 9000. Điều này bao gồm các yêu cầu đối với thông số kỹ thuật của sản phẩm, giám sát nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc và quản lý các sự cố và thu hồi sản phẩm.

 • 4. CÁC TIÊU CHUẨN CHO ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

  Đặt ra các kỳ vọng đối với môi trường sản xuất bao gồm việc bố trí và bảo trì các tòa nhà và thiết bị, làm sạch, kiểm soát dịch hại và quản lý chất thải. Điều này bao gồm một phần cụ thể về quản lý kiểm soát vật thể lạ và hóa chất.

 • 5. KIỂM SOÁT SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH

  Các yêu cầu ở giai đoạn thiết kế và phát triển sản phẩm bao gồm đảm bảo chất lượng, kiểm soát quá trình và giám định và kiểm nghiệm sản phẩm.

 • 6. NGUỒN LỰC

  Xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết về đào tạo nhân viên, quần áo bảo hộ và vệ sinh cá nhân.

LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN BRCGS VẬT LIỆU BAO BÌ

 • ĐƯỢC THỪA NHẬN TOÀN CẦU Tiêu chuẩn Toàn cầu về Vật liệu bao bì là tiêu chuẩn bao bì của  GFSI đầu tiên được chuẩn hóa và thường được các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và tổ chức dịch vụ thực phẩm hàng đầu trên toàn thế giới chấp nhận hoặc chỉ định.
 • THƯƠNG HIỆU VÀ SỰ TỰ TIN CỦA KHÁCH HÀNG Cho dù bạn là nhà cung cấp vật liệu bao bì có uy tín trên toàn cầu hay có trụ sở tại một thị trường mới nổi, Tiêu chuẩn sẽ giúp đảm bảo khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của bạn.
  Bằng cách cải thiện tính an toàn của sản phẩm, Tiêu chuẩn cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu lãng phí, khiếu nại, thu hồi và các sản phẩm bị từ chối thông qua một chu kỳ cải tiến liên tục.
  Nhiều nhà bán lẻ, chủ thương hiệu, nhà chế biến nguyên liệu thô và nhà sản xuất bao bì trên khắp thế giới ủng hộ việc sử dụng Tiêu chuẩn và chấp nhận Tiêu chuẩn này như một phần của quy trình phê duyệt nhà cung cấp của họ.
 • CHUYÊN GIA TOÀN CẦU Tất cả các cuộc đánh giá của chúng tôi được thực hiện bởi một mạng lưới các đánh giá viên toàn cầu được đào tạo chuyên sâu.
 • CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC VÀ THÁCH THỨC Được phát triển bởi các chuyên gia trong ngành bao bì, Tiêu chuẩn Toàn cầu về Bao bì và Vật liệu Đóng gói là một thách thức nhưng vẫn có thể đạt được và được thiết kế để cải thiện chuỗi cung ứng thông qua t vòng tròn cải tiến liên tục.
 • HỖ TRỢ Chúng tôi xây dựng được đội ngũ kỹ thuật  giàu kinh nghiệm có thể cung cấp hỗ trợ và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào.

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN LIÊN QUAN TỚI CHỨNG NHẬN BRCGS 

TẠI ĐÂY