PROMOTIONAL PRODUCTS TECHNOLOGY QUALITY CONTROL, TESTING AND AUDITS

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA 
CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

Thị trường công nghệ dùng trong sản phẩm quảng cáo chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, nhấn mạnh đến các yêu cầu tuân thủ phức tạp đối với các sản phẩm địa phương.

LÀM THẾ NÀO BV CÓ THỂ HỖ TRỢ

Chuyên gia toàn cầu của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các yêu cầu tiếp cận thị trường và các công nghệ không dây như Bluetooth® và Wi-Fi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, giúp bạn chứng minh rằng các sản phẩm bạn cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn ngành công nghiệp và quy định quốc tế đang phát triển, giúp bạn nhanh chóng tiếp cận thị trường toàn cầu.

DỊCH VỤ TRỌNG ĐIỂM

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

KIỂM TRA NHÀ MÁY

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG