iatf1

CHỨNG NHẬN
IATF 16949:2016

THÁCH THỨC CỦA BẠN – ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Chuỗi cung ứng ô tô ngày càng trở nên phức tạp và điều quan trọng nhất đối với các nhà sản xuất ô tô là sự tin cậy đối với các nhà cung cấp trên toàn cầu của họ.
Các nhà cung cấp ô tô phải thể hiện được khả năng dự đoán và quản lý sự thay đổi, cũng như duy trì các quy trình công nghiệp đáng tin cậy nhằm đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng. 
Đạt được chứng nhận IATF 16949:2019 (trước đây là ISO/TS 16949:2009) là cách tốt nhất để chứng minh sự trưởng thành và độ đáng tin cậy của hệ thống quản lý của tổ chức.

BUREAU VERITAS HỖ TRỢ BẠN NHƯ THẾ NÀO 

IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn duy nhất được công nhận trên toàn thế giới liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô. Được ban hành bởi International Automotive Task Force (IATF) vào tháng 10 năm 2016, tiêu chuẩn được áp dụng với bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong chuỗi cung ứng ô tô.

Đội ngũ của chúng tôi hợp tác với khách hàng để đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ô tô. Chúng tôi hỗ trợ các bên liên quan trong việc đáp các yêu cầu của tiêu chuẩn và chứng minh sự tuân thủ. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đánh giá theo yêu cầu của nhà cung cấp để hỗ trợ quản lý chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng.
 

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016

  • Thực hiện theo một khuôn khổ đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ quy định
  • Đáp ứng các yêu cầu và quy định cụ thể của ngành với sự tự tin
  • Tiếp cận thị trường mới
  • Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô
  • Hỗ trợ độc lập từ tổ chức đánh giá chứng nhận hàng đầu và toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và đánh giá sự tuân thủ
  • Phương thức tiếp cận trong vai trò hỗ trợ doanh nghiệp giúp chúng tôi hiểu rõ mục tiêu doanh nghiệp, cấu trúc tổ chức và văn hóa kinh doanh của tổ chức

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA VỀ CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016 CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY