BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Bộ Quy tắc đạo đức là kim chỉ nam cho các quyết định của Bureau Veritas và luôn theo sát
các hoạt động thường ngày của công ty. Kể từ lần xuất bản đầu tiên, Bộ quy tắc đã được phê
duyệt và được Hội đồng quản trị của Bureau Veritas ủng hộ.

value tv

Các nguyên tắc đạo đức của chúng tôi giải quyết các hành vi kỹ thuật và kinh doanh chuyên nghiệp liên quan đến các lĩnh vực sau: Tính toàn vẹn, Xung đột lợi ích, Bảo mật và Bảo vệ dữ liệu, Chống tham nhũng, Ứng xử kinh doanh công bằng, Sức khỏe, An Toàn và Lao động công bằng.

Bộ Quy tắc đạo đức giúp hiểu được những điều được mong đợi ở mỗi nhân viên Bureau Veritas bằng cách đưa ra các nguyên tắc chính và thông qua các ví dụ thực tế hàng ngày. Bộ Quy tắc đạo đức hướng dẫn cách chúng ta nên suy nghĩ, ứng xử và tương tác với mọi người trên thế giới mỗi ngày.

*LƯU Ý

Các bạn hãy dành thời gian để đọc kỹ, tìm hiểu và thực hiện Quy tắc đạo đức trong các
hoạt động hàng ngày của mình và tìm kiếm sự trợ giúp từ người quản lý trực tiếp, Giám
đốc Tuân thủ hoặc từ Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn khi bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc
câu hỏi nào trong việc áp dụng Bộ quy tắc đạo đức.

NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC

TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ VỀ ÐẠO ÐỨC

coe1

NGUYÊN TẮC CHÍNH VỀ ÐẠO ÐỨC

coe2

ÁP DỤNG NGHIÊM NGẶT QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Sự phát triển và tăng trưởng của chúng tôi được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi, được áp dụng không có ngoại lệ cho tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đối tác kinh doanh của Bureau Veritas (bao gồm nhà trung gian, đối tác liên doanh, nhà thầu phụ, đại lý và nhà cung cấp). Chúng tôi cũng thực hiện các bước để đánh giá và giảm thiểu rủi ro tuân thủ tiềm ẩn trong các mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng.

"Tất cả chúng tôi chịu trách nhiệm về việc tuân thủ"

HÀNH VI CỦA CHÚNG TÔI PHẢI LUÔN ĐƯỢC CHI PHỐI BỞI CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH TRỰC, MINH BẠCH, TRUNG THỰC VÀ CÔNG BẰNG

"Không mục đích kinh doanh nào có thể sửa đổi các quy tắc này"
 

Nhiều hoạt động không phải là đối tượng của pháp luật, quy định hoặc các yêu cầu bắt buộc khác. Trong những trường hợp như vậy, các nguyên tắc chính trực, minh bạch, trung thực và công bằng sẽ được áp dụng và luôn chi phối hoạt động của chúng tôi, bất cứ khi nào luật pháp hoặc quy định không nêu rõ những gì mà chúng tôi phải làm. Mỗi nhân viên Bureau Veritas có trách nhiệm xem xét từng trường hợp dựa trên tiêu chuẩn này.

CHÚNG TÔI CAM KẾT TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ LUẬT PHÁP  VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUỐC GIA NƠI CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG

Danh tiếng về tính chính trực của Bureau Veritas được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và tuân thủ luật pháp, quy định hoặc các yêu cầu bắt buộc tương tự, luôn song hành trong hoạt động kinh doanh của công ty.

"Không được phép hành động để làm mất danh tiếng của Bureau Veritas, hoặc đưa Bureau Veritas vào các hành vi trái pháp luật hoặc gây nghi ngờ về tính chính trực đạo đức của Bureau Veritas."

CHỐNG THAM NHŨNG

Bureau Veritas cam kết tuyệt đối chống lại mọi hình thức hối lộ và tham nhũng ở những quốc gia mà tập đoàn hoạt động.

"Cam kết nói không với mọi lời đề nghị về hối lộ và tham nhũng."

Đặc biệt, cấm việc đề xuất hoặc nhận hối lộ đối với Giám đốc, cán bộ và nhân viên của Bureau Veritas, bao gồm:

 • Không nhân viên Bureau Veritas nào được phép hứa hẹn,  đề nghị hoặc trả, trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ khoản hối lộ cho bất cứ ai để nhận được phẩm cấp hoặc để thu bất kỳ khoản lợi nhuận nào khác cho Bureau Veritas. Một vật có giá trị bao gồm thanh toán bằng tiền, quà tặng, quà chào mừng, quyên góp, ủng hộ, dịch vụ hoặc lợi ích khác;
 • Gợi ý hoặc chấp nhận, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bất cứ đồ có giá trị từ một người đang tìm kiếm lợi ích không phù hợp (ví dụ: kết quả thử nghiệm thuận lợi liên quan đến quá trình thử nghiệm, kiểm tra hoặc chứng nhận hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Bureau Veritas).

THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

TÀI LIỆU

Các tài liệu sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên, Giám đốc và cán bộ của Bureau Veritas:

 • Quy tắc đạo đức này dự định là một hướng dẫn giúp đưa ra lựa chọn đúng đắn;
 • Tất cả các quy trình nội bộ tương ứng của Bureau Veritas có trong Cẩm nang Quy tắc đạo đức (sau đây gọi là “Cẩm nang”), có sẵn trên SharePoint, nêu rõ các chính sách và quy trình chống tham nhũng;
 • Bất kỳ quy tắc nội bộ hoặc kỹ thuật nội bộ nào khác liên quan đến đạo đức, (i) sức khỏe và an toàn, (ii) các biện pháp trừng phạt kỷ luật hoặc (iii) quấy rối đạo đức và tình dục.

Quy tắc đạo đức là trọng tâm của Chương trình Tuân thủ của Bureau Veritas:

coe3

PHẠM VI

Quy tắc đạo đức áp dụng không có ngoại lệ, đối với tất cả nhân viên, Giám đốc, cán bộ và đại lý của Bureau Veritas, ở mọi nơi trên thế giới, ở tất cả các cấp của tổ chức. Họ phải đảm bảo rằng các quyết định đưa ra hàng ngày của mình phải tuân thủ luật pháp, các yêu cầu của Quy tắc đạo đức và phải áp dụng nghiêm ngặt và tuân thủ Chính sách và thủ tục nội bộ của Bộ Quy tắc đạo đức.
Đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các nhà trung gian, đối tác liên doanh, nhà thầu phụ và nhà cung cấp) cũng được yêu cầu phải tuân thủ Quy tắc đạo đức mà chúng tôi thông báo cho họ thông qua Bộ quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh. Nhân viên Bureau Veritas chịu trách nhiệm chính cho mối quan hệ của họ với Đối tác kinh doanh và đảm bảo rằng Đối tác kinh doanh hiểu và tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử cho Đối tác Kinh doanh. Chúng tôi cũng phải thực hiện các bước để đánh giá và giảm thiểu rủi ro tuân thủ tiềm ẩn do các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi và trong quy trình Mua bán và Sáp nhập của mình.

TUÂN THỦ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Tuyên bố cá nhân về việc tuân thủ Quy tắc đạo đức là một phần của quy trình “Hiệu suất của tôi” dành cho các nhà quản lý, ngoài quy trình Tuyên bố Tuân thủ Hàng năm. Mọi nhân viên của Bureau Veritas không tuân thủ Quy tắc đạo đức sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật có thể bao gồm việc chấm dứt hợp đồng lao động của mình. Trong mọi trường hợp, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi vi phạm sẽ có quyền được lắng nghe và tự bảo vệ mình trước khi bị áp dụng biện pháp kỷ luật.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc thực hiện hoặc giải thích Quy tắc đạo đức, các nhân viên có thể liên hệ với người phụ trách Tuân thủ tại địa phương, Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn hoặc xin lời khuyên từ người quản lý trực tiếp của mình. Khi có yêu cầu, câu hỏi phải được xử lý với tính bảo mật và không nêu rõ danh tính và trong phạm vi luật pháp hiện hành. Mọi yêu cầu, khiếu nại hoặc phản hồi từ các bên quan tâm bên ngoài liên quan đến Quy tắc đạo đức phải được gửi đến Tập đoàn.

CHƯƠNG TRÌNH TỐ CÁO CỦA BUREAU VERITAS

coe4

Nhân viên Bureau Veritas có thể chọn trên cơ sở tự nguyện và thay thế cho các kênh tố cáo thông thường, để báo cáo một số vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm Quy tắc đạo đức, Cẩm nang hoặc pháp luật và quy định hiện hành, thông qua “Chương trình Tố cáo của Bureau Veritas”:

Thông qua Đường dây nóng Bên ngoài (Expolink)
www.expolink.co.uk/bureauveritas
bureauveritas@expolink.co.uk

Hoặc trực tiếp tới Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn
40/52 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine - Pháp 
Điện thoại: +33 1 55 24 76 08  
Email: compliance.officer@bureauveritas.com 

Không có biện pháp trừng phạt hoặc các hình thức trả đũa nào đối với nhân viên của Bureau Veritas vì đã báo cáo vi phạm một cách trung thực. Tuy nhiên, bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động bị cấm đều có thể bị áp dụng các biện pháp kỷ luật, ngay cả khi người đó là người báo cáo. Danh tính của người báo cáo sẽ được bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

KHI BẠN CẦN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH BAO GỒM  CÁC KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC, BẠN NÊN TỰ ĐẶT  RA CHO MÌNH MỘT SỐ CÂU HỎI NHƯ SAU:

coe5

CẦN LÀM GÌ KHI CÓ VẤN ĐỀ?

Ðây là một số lời khuyên để giúp bạn nếu có vấn đề nảy sinh:

coe6

Nếu thấy không chắc chắn về việc mình cần làm, bạn phải luôn:
●    Ngừng lại một lát;
●    Tham khảo các tài liệu áp dụng;
●    Nếu thấy cần, bạn hãy nói chuyện với cấp trên trực tiếp hoặc (nếu bạn thấy tốt hơn) yêu cầu hỗ trợ từ người chịu trách nhiệm về việc Tuân thủ tại khu vực hoặc Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn, là người bạn có thể liên lạc vào bất kỳ thời điểm nào.

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TẮC ÐẠO ÐỨC

CÔNG BẰNG: Tính chính trực

TÍNH CHÍNH TRỰC CỦA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Việc của chúng tôi là phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, độc lập và khách quan.

coe7

VÍ DỤ VỀ CÁC HÀNH VI PHI ÐẠO ÐỨC TIỀM NĂNG TRONG CÁC LẦN THANH TRA:

 • Trình bày sai dữ liệu.
 • Cố ý lấy mẫu không đầy đủ hoặc gian lận.
 • Hối lộ (thanh toán cho một bên hoặc nhận được tiền từ một bên với mục đích tạo thuận lợi cho bên này).
 • Không đo tất cả nhiệt độ một cách đúng cách (ví dụ: đo một nhiệt độ và cho rằng các nhiệt độ khác cũng giống như vậy - nếu nhiệt độ giảm chỉ một vài độ, nó có thể ảnh hưởng lớn đến tổng thể tích).
 • Không đo lại (ví dụ: bỏ qua lần đo thứ hai (xác minh) – hoặc không đo lại vì đã đo vài giờ trước đó, việc này có thể dẫn đến sự khác biệt lớn).
 • Sử dụng dữ liệu hoặc kết quả khác.
 • Cho rằng 100% các mặt hàng đã được kiểm tra trong khi kết quả chỉ dựa vào các mẫu.
 • Lấy tất cả các mẫu từ cùng một bể hoặc ngăn (nếu các bạn đang xử lý các sản phẩm khác nhau hoặc chất lượng khác nhau thì sẽ ra sao?).
 • Không lấy mẫu đúng cách (ví dụ: lấy mẫu trên cùng thay vì mẫu ở trên / giữa / dưới - mẫu trên cùng có thể không phải là mẫu tốt cho toàn bộ sản phẩm vì bể chứa hoặc ngăn chứa có thể được phân tầng).

VÍ DỤ VỀ CÁC HÀNH VI PHI ĐẠO ĐỨC CÓ THỂ XẢY RA TẠI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM:

 • Sản xuất dữ liệu (ví dụ: Xóa dữ liệu – xóa dữ liệu hiện có/Tạo dữ liệu).
 • Lẫy mẫu kiểm soát chất lượng không đúng.
 • Không tuân theo các tiêu chuẩn (Quy trình hoạt động tiêu chuẩn) hoặc tiêu chuẩn ngành.
 • Sửa đổi mẫu để làm sai đặc tính.
 • Thao tác kết quả phân tích.
 • Thay thế mẫu, tập tin, dữ liệu.
 • Làm sai lệch kết quả của thiết bị phân tích.
 • Kết quả lỗi suy luận.

TÍNH CHÍNH TRỰC CỦA CÁC TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP

Mỗi nhân viên Bureau Veritas phải chịu trách nhiệm riêng  đối với tất cả các thông tin do mình cung cấp và tất cả các loại  hồ sơ tài liệu mình đưa ra bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các báo cáo, kết quả kiểm tra và các chứng nhận.

coe8

TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

Tất cả các thông tin tài chính và kế toán phải được ghi chép đầy đủ và chính xác trong các sổ sách kế toán và không được thực hiện thiếu hoàn chỉnh, sai sót hoặc không trung thực.

coe9

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều cốt yếu là nhân viên Bureau Veritas phải giữ độc lập và báo cáo lại bất kỳ nhiệm vụ hoặc liên kết nào có khả  năng gây ra xung đột lợi ích.

coe10

VÍ DỤ VỀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG MÀ CHÚNG TA QUY ĐỊNH:

 • Bổ nhiệm hoặc tác động đến việc bổ nhiệm công việc cho người thân gia đình hoặc một người mà bạn có quan hệ cá nhân gần gũi mà không được cấp trên trực tiếp cho phép trước.
 • Có quan hệ gia đình hoặc quan hệ cá nhân gần gũi với một nhân viên là cấp trên hoặc cấp dưới mà không thông báo bằng văn bản cho cả cấp trên trực tiếp và Giám đốc Vùng/trưởng bộ phận Nhân sự.
 • Có quan hệ gia đình hoặc quan hệ cá nhân gần gũi với một người thuộc một đối tác thương mại, đối thủ cạnh tranh, khách hàng của Bureau Veritas làm việc (trong cùng lĩnh vực kinh doanh) trong đó bạn có liên quan trực tiếp mà không báo trước bằng văn bản cho cả cấp trên và Giám đốc Vùng/trưởng bộ phận Nhân sự. 
 • Nài xin hoặc nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, một lợi ích cá nhân được ban cho bạn với tư cách là nhân viên của Bureau Veritas (ngoài các món quà khiêm tốn theo quy định nêu trong Chính sách Quà tặng Biếu).
 • Chấp nhận phỏng vấn từ các công ty bên ngoài Bureau Veritas trong khi vẫn là nhân viên của Bureau Veritas, mà không có sự chấp thuận trước của cấp trên trực tiếp của bạn.
 • Nhận, trực tiếp hoặc thông qua người thân, bạn bè hoặc người trung gian, các lợi ích từ đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng 
 • (hoặc không tiết lộ các lợi ích hiện có), ngoại trừ được quy định trong các thủ tục nội bộ của Bureau Veritas.
 • Sử dụng hàng hóa hoặc tài nguyên của công ty cho mục đích cá nhân của bạn.
   

CHỦ ĐỘNG TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG

Chúng tôi từ chối mọi hình thức tham nhũng, hối lộ và gây ảnh hưởng, và chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp và cấm hành vi này.

coe12

VÍ DỤ VỀ THAM NHŨNG HOẶC DÀN XẾP (DANH SÁCH NÀY CHƯA PHẢI LÀ ĐẦY ĐỦ):

 • Một nhân viên của Bureau Veritas hối lộ tiền cho một người trong ủy ban đấu thầu của một khách hàng tiềm năng, để đổi lấy thông tin đấu thầu mật.
 • Cơ quan trung gian của Bureau Veritas liên lạc với cơ quan thuế đã hối lộ cho một quan chức thuế để đổi lấy việc giảm trách nhiệm thuế cho Bureau Veritas và ghi khoản thanh toán này vào hóa đơn của mình lập cho Bureau Veritas như một “khoản phí quan hệ với chính phủ”.
 • Một nhân viên của Bureau Veritas cam kết chứng nhận đạt cho một khách hàng để đổi lấy một chuyến du lịch tại Caribbean với các chi phí do khách hàng chi trả.
 • Một đại lý hải quan của Bureau Veritas không thể thông quan đối với các vật tư trong phòng thí nghiệm mà Bureau Veritas đang tìm cách nhập khẩu, do giấy tờ có một số lỗi. Đại lý đã hối lộ tiền mặt cho một quan chức hải quan để đổi lấy việc thông quan.
 • Một nhân viên của Bureau Veritas thông đồng với một nhà cung cấp để tăng giá trị các mục mà Bureau Veritas sẽ trả cho nhà cung cấp và đổi lại nhà cung cấp trả một phần lợi nhuận bổ sung trực tiếp cho nhân viên của Bureau Veritas.
 • Một nhân viên của Bureau Veritas có một người quen là bạn thân của một quan chức chính phủ và vị này có thể gây ảnh hưởng đến quyết định có lợi cho Bureau Veritas. Nhân viên đã hối lộ cho người quen để đổi lấy ảnh hưởng đối với quan chức chính phủ để vị quan chức này đưa ra quyết định có lợi cho Bureau Veritas.

QUÀ TẶNG ĐÓN TIẾP VÀ GIẢI TRÍ ĐƯỢC NHẬN

Không quà tặng, tặng vật đón tiếp hoặc giải trí nào được nhận nếu chúng ảnh hưởng xấu hoặc tạo ra các ảnh hưởng không đúng đến quyết định thương mại.

coe11

QUÀ TẶNG ÐÓN TIẾP VÀ GIẢI TRÍ ÐƯỢC TẶNG

Mặc dù việc tặng quà kinh doanh khi đón tiếp và giải trí có vẻ như thông thường ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chúng bị kiểm soát chặt chẽ bởi vì chúng có thể bị coi là hối lộ để khiến ai đó làm điều gì đó mà họ không nên làm hoặc, để khiến ai đó không làm điều gì đó mà mình nên làm, trong khuôn khổ công việc của mình.

coe13

TÀI TRỢ TỪ THIỆN VÀ ĐÓNG GÓP CHÍNH TRỊ

Trong một số trường hợp nhất định, Tập đoàn mong muốn có tác động tích cực đến các cộng đồng nơi mình hoạt động. 

coe14

LÀM VIỆC VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Bằng các chính sách và thủ tục chống hối lộ và chống tham nhũng, chúng ta giám sát việc chọn lọc đối tác kinh doanh và hành vi đạo đức của các đối tác kinh doanh: nhà trung gian, đối tác liên doanh, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp chính. Chúng ta yêu cầu các đối tác kinh doanh nghiêm túc chấp hành các luật chống hối lộ và chống tham nhũng của địa phương và quốc tế và chúng ta cố gắng đảm bảo những khoản chi trả không chính đáng không được phép chi qua các nhà môi giới, đối tác liên doanh, các nhà thầu, đại lý hoặc nhà cung cấp.

coe15

PHỤC TÙNG MỆNH LỆNH: tính tuân thủ

THỰC HIỆN KINH DOANH CÔNG BẰNG VÀ TUÂN THỦ LUẬT CẠNH TRANH

Việc tiếp thị của Bureau Veritas được thực hiện theo cách trung thực, không lừa đảo, sẽ không gây hiểu lầm hoặc có khả năng gây hiểu lầm và phù hợp với luật pháp hiện hành. 

coe15

TRONG TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ:

Nhân viên sẽ tìm hướng dẫn từ quản lý trực tiếp của mình (hoặc từ quản lý trực tiếp của người quản lý trực tiếp của mình thấy nếu phù hợp hơn), họ sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các biện pháp cần thực hiện. Nếu cần, nhân viên có thể tìm kiếm hướng dẫn từ quản lý trực tiếp của mình hoặc của Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn. Bất kỳ Nhân viên nào phát hiện kỳ vi phạm các quy tắc này sẽ thông báo ngay cho người quản lý trực tiếp của mình (hoặc người quản lý trực tiếp của người quản lý trực tiếp của mình nếu thấy phù hợp hơn), họ sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các biện pháp cần thực hiện và sau đó báo cáo cho quản lý trực tiếp của họ hoặc báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn hoặc thông qua Chương trình tố giác của Bureau Veritas.

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU VÀ TRỪNG PHẠT KINH TẾ QUỐC TẾ

Bureau Veritas duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong điều hành các hoạt động của mình, đặc biệt là tuân thủ luật pháp và quy định quốc tế. Tiếng tăm của Tập đoàn về tính chính trực được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và tuân theo pháp luật, các quy định hay những yêu cầu bắt buộc tương đương, được áp dụng trong công việc kinh doanh của tập đoàn.

coe16

Việc không tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt kỷ luật, dân sự và hình sự rất quan trọng. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc lo ngại, Nhân viên sẽ tìm kiếm lời khuyên từ bộ phận Tuân thủ & Pháp lý của Khối Điều hành. Nếu cần thiết, bộ phận Tuân thủ & Pháp lý của Khối Điều hành sẽ tìm kiếm hướng dẫn từ bộ phận Pháp lý HO và/hoặc Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn.

Nhân viên nhận thức được các vi phạm thực tế hoặc tiềm ẩn của các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ phải thông báo ngay cho bộ phận Tuân thủ & Pháp lý của Khối điều hành, họ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hành động sơ bộ phù hợp và báo cáo vi phạm cho bộ phận Pháp lý HO và/hoặc Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Thông tin (như tài liệu kỹ thuật, thương mại và tài chính, dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân, phần mềm, phương pháp luận, bí mật thương mại, cơ sở dữ liệu, phát minh, bí quyết công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ liên quan) là một tài sản có giá trị như tài sản vật chất (như tòa nhà và hàng tồn kho).

coe16

coe17

QUY TẮC GIAO DỊCH NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN NỘI BỘ

GIAO TIẾP VỚI TRUYỀN THÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Các văn bản hiện hành đưa ra một số các cơ cấu bắt buộc riêng để ngăn ngừa hành vi giao dịch nội bộ. Điều này bao gồm, và  đáng kể nhất là, việc cấm bất kỳ ai sở hữu thông tin nội bộ thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu (quyền chọn mua hay các loại chứng khoán khác) của công ty niêm yết có liên quan đến nguồn thông tin nội bộ.

coe17

coe18

CÓ TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp

LAO ÐỘNG CÔNG BẰNG

Bureau Veritas cam kết hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ nhân quyền được tuyên bố quốc tế tại các quốc gia chúng ta làm việc hoặc trong các hoạt động mà chúng ta làm.

coe18

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

"Tránh mọi tình huống có thể gây ra tai nạn"

Rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp luôn có thể xảy ra đối với Bureau Veritas khi hầu hết các dịch vụ kiểm tra của Tập đoàn được thực hiện tại cơ sở của khách hàng hoặc nhà cung cấp của họ, tại các địa điểm mà Bureau Veritas không nhất thiết phải biết và không phải lúc nào cũng không có rủi ro. Điều này làm tăng rủi ro cho các nhân viên của Tập đoàn, đặc biệt là khi các cơ sở liên quan không có kế hoạch an ninh / an toàn riêng của họ.
 

coe19

coe19

 

Bộ Quy tắc đạo đức

Bộ Quy tắc đạo đức của Bureau Veritas được phê duyệt bởi Ủy Ban Đạo Đức
và Hội Đồng Quản Trị của Bureau Veritas. Nó thay thế phiên bản 2012.

Bộ quy tắc đạo đức của Bureau Veritas phù hợp với các yêu cầu của Bộ Tuân Thủ TIC/IFIA (www.tic-council.org) phản ánh các yêu cầu của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế & Trách Nhiệm Xã Hội đối với tham nhũng trên toàn thế giới.

Phiên bản thứ sáu – Tháng mười hai 2019 Cập nhật tháng 8/2020 – Bản quyền @ 2019 Bureau Veritas – Mọi quyền đều được bảo vệ.