Press Release

BẢNG XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU THEO NGÀNH CỦA CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOW JONES 2020: BUREAU VERITAS #1 TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Nov. 18 2020

Bureau Veritas, công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận (TIC), đã được vinh danh là công ty có trách nhiệm nhất trong danh mục ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp của bảng xếp hạng Đánh giá Tính bền vững của Dow Jones (DJSI) năm 2020.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, S&P Dow Jones Indices đã công bố kết quả DJSI hàng năm của họ. Bureau Veritas đã được vinh danh là công ty dẫn đầu trong danh mục ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp, trong số 33 công ty khác. Bảng xếp hạng Các đơn vị dẫn đầu theo ngành của DJSI là những công ty hoạt động tốt nhất trong mỗi 61 ngành công nghiệp được đại diện trong Chỉ số Bền vững Dow Jones.

Bureau Veritas đạt số điểm 84/100 so với mức trung bình của ngành là 35/100. Kết quả đánh giá của Nhóm từ 82 đến 86 ở cả ba tiêu chí: Quản trị & Kinh tế, Môi trường và Xã hội.

“Chúng tôi vô cùng tự hào vì đã đạt được vị trí số 1 trong cuộc đánh giá hàng năm của DJSI. Là một công ty từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội, chúng tôi muốn trở thành một hình mẫu cho ngành về tác động tích cực đối với con người và hành tinh. Sự công nhận này nói lên cam kết sâu sắc đối với trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp là trọng tâm của sứ mệnh và giá trị của Tập đoàn. Điều đó cũng được thể hiện trong Chuỗi các giải pháp và dịch vụ Xanh của BV để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong nỗ lực cải thiện hoạt động bền vững của chính họ và thể hiện mức độ đáng tin cậy trong các hành động của họ ”Didier Michaud-Daniel, Giám đốc điều hành của Bureau Veritas.

Thông qua Chuỗi các giải pháp và dịch vụ Xanh, Bureau Veritas cung cấp cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh một loạt các dịch vụ và giải pháp bền vững, cho phép khách hàng giải quyết những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Giải thưởng thể hiện và công nhận cam kết của Tập đoàn trong việc trở thành một công ty bền vững và hỗ trợ sự tiến bộ có trách nhiệm của xã hội.

Xem chi tiết Bảng xếp hạng Các đơn vị dẫn đầu theo theo ngành của DJSI tại đây.