Press Release

Bureau Veritas củng cố vị trí nhà lãnh đạo trong danh mục ngành dịch vụ chuyên nghiệp bằng Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI) năm 2021

Nov. 16 2021

Bureau Veritas, công ty hàng đầu thế giới về thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận được xếp hạng # 1 trong danh mục Ngành Dịch vụ chuyên nghiệp - bao gồm lĩnh vực TIC - trong bảng xếp hạng Đánh giá tính bền vững của Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI) năm 2021.

Tập đoàn đã đạt được số điểm 85/100 so với mức trung bình của ngành là 34/100. Kết quả đánh giá nằm trong khoảng từ 85 đến 86 ở ba tiêu chí: Quản trị & Kinh tế, Môi trường và Xã hội.

Ông Didier Michaud-Daniel, Tổng Giám đốc của Bureau Veritas đã bình luận“Chúng tôi tự hào xếp hạng nhất trong danh mục chuyên nghiệp của mình và nằm trong số các công ty hoạt động hàng đầu về tính bền vững trên thế giới trong DJSI. Sự công nhận này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Bureau Veritas để trở thành một hình mẫu trong ngành về tính bền vững, đặc biệt là về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Điều này thể hiện sự đóng góp tích cực của 78.000 Trust Makers* của chúng tôi, ở tất cả các cấp của công ty trong việc góp phần tạo ra tác động tích cực đến con người và hành tinh.”

Manjit Jus, Trưởng bộ phận Nghiên cứu ESG toàn cầu, S&P Global, đã nói thêm"Chúng tôi chúc mừng Bureau Veritas được xếp hạng theo Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI). Sự khác biệt của DJSI là sự phản ánh việc trở thành đơn vị dẫn đầu về tính bền vững trong ngành. Số lượng kỷ lục công ty tham gia Đánh giá tính bền vững doanh nghiệp toàn cầu của S&P năm 2021 là minh chứng cho việc gia tăng xu hướng công khai và minh bạch ESG."

Chỉ số DJSI là chỉ số viết tắt của từ  Dow Jones Sustainability Index Chỉ số phát triển bền vững về về Đánh giá Tính bền vững của Doanh nghiệp. Chỉ số này đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty được lựa chọn bằng cách sử dụng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). DJSI, bao gồm Chỉ số Thế giới Bền vững Dow Jones (DJSI World), được đưa ra vào năm 1999 như một loạt các tiêu chuẩn tiên phong về tính bền vững toàn cầu. Nhóm chỉ số bao gồm các điểm chuẩn toàn cầu, khu vực và quốc gia.

Được vinh danh là công ty có trách nhiệm nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời cạnh tranh với 43 công ty khác là sự công nhận về cam kết của Bureau Veritas để trở thành hình mẫu về tính bền vững nội bộ, bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp bền vững thông qua BV Green Line.

DOWNLOAD THÔNG CÁO BÁO CHÍ TẠI ĐÂY

* Trust Maker: Bureau Veritas dùng từ này để nói về nhân viên của mình để công nhận sự đóng góp của họ trong hành trình tạo dựng một thế giới của niềm tin.