News

KHÓA HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 
THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Apr. 14 2020

Bộ phận Đào tạo Bureau Veritas Việt Nam mở khóa huấn luyện Vệ sinh An toàn Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

Bureau Veritas Việt Nam là Tổ chức đào tạo được Cấp phép thực hiện các Khóa đào tạo huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động theo Giấy chứng nhận số 77/2019/GCN, Quyết định số 1082/QĐ-LĐTBXH ngày 01/08/2019

Phương án đào tạo

atvsld
 

GIẢNG VIÊN & HỌC VIÊN

BUREAU VERITAS cung cấp các KHÓA ĐÀO TẠO cho các nhóm học viên: NHÓM 1, NHÓM 2, NHÓM 3, NHÓM 4 và NHÓM 6. 

GIẢNG VIÊN CHÍNH: Thầy TRƯƠNG HÒA HẢI, giảng viên có chứng chỉ đào tạo ATVSLĐ với hơn 20 năm kinh nghiệm

HÌNH THỨC & NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

  • ĐÀO TẠO MỞ RỘNG với thời gian đào tạo cố định theo lịch đào tạo của Bureau Veritas
  • ĐÀO TẠO TẠI ĐỊA ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG với thời gian được sắp xếp theo yêu cầu
  • NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO, các khóa đào có thể được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Liên hệ với chúng tôi để đăng ký VÀ TÌM HIỂU VỀ các khóa đào tạo 

Email:giao.tran@bureauveritas.com
Số điện thoại: 0938 446 814

Theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin tại: Bureau Veritas Training Vietnam