INTRODUCING: PHAM HIEP

GIỚI THIỆU:
Ms. Phạm Hiệp 

Image
PHAM HIEP

Tôi bắt đầu làm việc với Bureau Veritas vào năm 2010 với tư cách là trưởng nhóm trong lĩnh vực Dầu khí. Năm 2015, tôi được thăng chức Giám đốc Công nghiệp của BV Việt Nam.

Ms. Phạm Hiệp Giám đốc Công nghiệp

Bạn có thể mô tả một vài dòng về con đường sự nghiệp của bạn tại BV? Bạn đạt được vị trí hiện tại bằng cách nào?

Tôi bắt đầu làm việc với Bureau Veritas vào năm 2010 với tư cách là trưởng nhóm với trách nhiệm thành lập một chi nhánh mới tại nơi đặt trụ sở của ngành Dầu khí. Năm 2012, tôi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Ban Công nghiệp, và năm 2015 tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công nghiệp của BV Việt Nam.

Bạn tìm kiếm điều gì khi nộp hồ sơ vào BV? Tại sao bạn lại chọn BV vào thời điểm đó?

Vào thời điểm đó, tôi làm Kỹ sư ở vị trí kỹ thuật. Gia nhập BV đã cho tôi cơ hội thử thách bản thân trong vai trò quản lý và phát triển kinh doanh, giúp tôi có cơ hội làm việc chặt chẽ nhiều hơn với khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan khác trong các lĩnh vực khác nhau và trên toàn cầu.

Bạn có thể mô tả những ngày đầu tiên của bạn tại BV? Ấn tượng / cảm giác chung của bạn là gì?

Tôi rất ấn tượng về sự đa dạng của dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực và mạng lưới quốc tế của BV Group.

Thành tựu chuyên môn lớn nhất của bạn tại BV là gì?

Mở rộng dấu ấn của Bureau Veritas trong lĩnh vực Dầu khí và đóng vai trò quan trọng trong thị phần Thử nghiệm, Giám định và Chứng nhận trong ngành tại Việt Nam bằng cách xây dựng một đội ngũ hiệu quả.

Và thách thức lớn nhất mà bạn phải đối mặt là gì?

Có khả năng chống chịu với tác động của chu kỳ kinh doanh và duy trì toàn bộ nhóm bằng cách phát triển thêm dịch vụ và thâm nhập vào các lĩnh vực mới.

Bạn đã tham gia vào chương trình Chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm ở Đông Nam Á. Tại sao bạn lại chọn làm như vậy? Ở cấp độ cá nhân, lợi ích của việc tham gia này là gì?

Chương trình này rất hữu ích cho một người có nền tảng kỹ thuật như tôi. Lợi ích chính là học cách tiếp cận kinh doanh tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng bằng cách tối đa hóa việc cung cấp dịch vụ và xây dựng mối quan hệ.

Bạn đã mong đợi điều gì khi được mang đến nhiều cơ hội phát triển tại BV?

Tôi không ngờ rằng mình sẽ được bổ nhiệm giữ vai trò quản lý khi tôi còn trẻ hơn nhiều so với các đồng nghiệp của chúng tôi và với tư cách là một phụ nữ trong một ngành mà trước đây có rất ít phụ nữ trẻ làm quản lý.

Làm việc tại BV là lựa chọn một công ty có tác động tích cực đến cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người. Bạn cảm thấy sao về việc ấy?

Tôi rất tự hào khi giới thiệu bản thân và công việc hàng ngày của mình với những người khác.

Nếu bạn phải chọn 3 từ để mô tả công việc hàng ngày của mình, chúng sẽ là gì?

Làm việc theo nhóm, thách thức kỹ thuật và phát triển kinh doanh.

Bạn sẽ nói gì với một ứng viên đang cân nhắc việc làm tại BV?

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để thử thách bản thân với các dịch vụ đa dạng và nơi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của chính mình, thì BV là một công ty mà tôi thực sự giới thiệu.