Cover_News_Transparence-2021

News

Bureau Veritas

nhận Giải thưởng

"Grand Prix de la Transparence 2021" trong hạng mục "Quy tắc đạo đức"

Dec. 3 2021

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Bureau Veritas nhằm đạt được sự rõ ràng và minh bạch trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức.

Logo GPT QUADRI 2021

“Giải thưởng này ghi nhận sự nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của tất cả nhân viên của chúng tôi để định hình lại bộ Quy tắc đạo đức của tập đoàn Bureau Veritas. Đó không chỉ là một sự thừa nhận đơn giản về những nỗ lực: đây là một bước khẳng định của chúng tôi nhằm đánh giá cao, kết hợp Đạo đức, sự công bằng và độc lập vào văn hóa và các quy trình hoạt động. Trong gần 200 năm, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quan trọng, toàn bộ tiền đề của dịch vụ này dựa trên sự chính trực, không thiên vị và độc lập. Biểu tượng của Đạo đức và sự thật luôn là một phần trong logo của chúng tôi vì chúng là trung tâm của những gì thương hiệu của chúng tôi đại diện.” - Bà Béatrice Place Faget, Phó chủ tịch điều hành, phụ trách pháp lý và kiểm toán nội bộ tại Bureau Veritas cho biết.

Bộ Quy tắc Đạo đức của Bureau Veritas đưa ra các nguyên tắc và quy tắc mà Tập đoàn dựa trên đó để phát triển và tăng trưởng lâu dài, đồng thời xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh.

Giải thưởng Grands Prix de la Transparence đã đo lường và khen thưởng chất lượng thông tin do các công ty Pháp cung cấp trong 12 năm qua. Mục tiêu là cho phép các tổ chức đo lường về tính minh bạch mỗi năm một cách hiệu quả và xác định các phương pháp tốt nhất để thiết lập chúng thành các tiêu chuẩn thực sự trên thị trường.

Podium Transparence 2021

Transparence 2021 Award

TÌM HIỂU THÊM VỀ BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TÔI