THU THẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) & CÁC YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ ASC

Webinar: Hướng dẫn thực hành thu thập hệ thống thông tin địa lý (GIS) & các yêu cầu đánh giá ASC trong giai đoạn ảnh hưởng bởi Covid.

Oct. 9 2021

Việc thu thập dữ liệu không gian (GIS) đúng cách đối với đơn vị yêu cầu được cấp chứng nhận và đơn vị đã được cấp chứng nhận hoặc người dùng chưa từng thu thập dữ liệu không gian là một yêu cầu quan trọng trong đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ASC farm. Hơn thế nữa, bạn có biết hiện nay cổng thông tin GIS của ASC đã cho phép bạn tự kiểm tra sự phù hợp của trang trại mình với yêu cầu của ASC.

Nhằm mục đích hỗ trợ hướng dẫn khách hàng cách ghi nhận dữ liệu không gian cho trại nuôi trước đánh giá và cập nhật một số yêu cầu trong đánh giá ASC Farm trong thời điểm dịch bênh COVID-19 đang diễn ra, Bureau Veritas tổ chức Hội thảo trực tuyến miễn phí với chuyên đề:

"HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THU THẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) & CÁC YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ ASC TRONG GIAI ĐOẠN ẢNH HƯỞNG BỞI COVID" 

Summary

THỜI GIAN: 08:00 – 11:00, Thứ bảy - Ngày 16/ 10/ 2021.

DIỄN GIẢ: 

  • Bà  Trần Thị Nguyệt Minh – Giám đốc kỹ thuật và Đánh giá viên trưởng ASC & MSC

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHẦN I: MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH.

Thời gian: (08:00 – 08:45) 

  • Hướng dẫn truy cập.
  • Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THU THẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS).

Thời gian: 08:45 – 10:00

  • Hướng dẫn thực hành thu thập hệ thống thông tin địa lý (GIS).
  • Hướng dẫn thực hành thu thập hệ thống thông tin địa lý GIS và các lưu ý.
  • Cách tự kiểm tra sự phù hợp về vị trí của trang trại theo yêu cầu ASC.

PHẦN III: GIẢI LAO.

Thời gian: (10:00 – 10:05)


PHẦN IV: CÁC YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ ASC TRONG GIAI ĐOẠN ẢNH HƯỞNG BỞI COVID.

Thời gian:  (10:05 – 10:30)

  • Các yêu cầu đánh giá ASC trong giai đoạn ảnh hưởng bởi Covid.
  • Các hình thức đánh giá từ xa trong ASC.

PHẦN V: THẢO LUẬN.

Thời gian:  (10:30 – 11:00)

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo liên kết: https://bit.ly/3FE55qW


THÔNG TIN LIÊN HỆ

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Ms. Võ Thị Thanh Thảo
HP: 0981 929 857
Email:thao.vo@bureauveritas.com


Ms. Nguyễn Thị Kim Phụng
HP: 0939 171189
Email:kim-phung.nguyen@bureauveritas.com