SECTOR SPECIFIC CERTIFICATION SERVICES

CÁC DỊCH VỤ
CHỨNG NHẬN
CHUYÊN BIỆT

Bất kể lĩnh vực của bạn là gì, Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng, sức khỏe và an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Các giám định viên của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về từng lĩnh vực công nghiệp cụ thể, bao gồm các quy định, thị trường và ngôn ngữ địa phương, để cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.